Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Intercity Consulting International

Identifikavimo numeris Registre: 49734755777-97
Registracijos data: 11.5.2 21.54.54

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.10 18.09.06
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.10 18.09.06


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Intercity Consulting International
Akronimas:
Teisinis statusas: Société anonyme
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bjorn Hultin
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bjorn Hultin
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Nytorpsvagen  5 C
14263 Trangsund
ŠVEDIJA
Telefono numeris: (+46) 853472177
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Brussels office
Avenue Louise 87, 1050 Brussels
Tel 026440488

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: We are a Swedish limited company, working as management consultants, specializing on environmental issues, energy, democratisation, governance and human rights with a focus on ACP countries.
We organize events and programs for visitors.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Bjorn Hultin 14.2.19 15.2.28
Bjorn Anders HULTIN 14.2.19 15.2.13

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Environmental issues, energy, democratisation, governance and human rights with a focus on ACP countries.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Humanitarinė pagalba
 • Išorės santykiai
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
>= 100000  € ir < 150000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • European Parliament

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.