Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Deutscher Verband der Riechstoff-Hersteller e. V.

Identifikacijska številka v Registru: 4965317223-90
Datum registracije: 22.7.08 14:31:26

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 1.7.14 12:04:38
Datum zadnje letne spremembe: 25.6.14 12:09:10


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Deutscher Verband der Riechstoff-Hersteller e. V.
Kratica: DVRH
Pravni status: Verband
Spletna stran: http://www.riechstoffverband.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Sven Ballschmiede
Položaj: Geschäftsführer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Sven Ballschmiede
Položaj: Geschäftsführer

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Marienstraße  2
10117 Berlin
NEMČIJA
Telefon: (+49 30) 24342385
Telefaks: (+49 30) 2434286
Drugi podatki: Büro Brüssel
Avenue des Arts, 6
B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 2343737
Fax + 32 2 2343739
E-Mail: info@dvai-dvrh.eu

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Der Verband bezweckt, unter Ausschluss jedes wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, die gemeinsamen Belange der Hersteller von Riechstoffen und deren Mischungen auf der Grundlage gleichgerichteter Interessen wahrzunehmen, zu vertreten und zu fördern.


Der Verband soll insbesondere
die rechtliche Entwicklung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene soweit sie Riechstoffe und deren Kompositionen betrifft, begleiten und fördern;


die Interessen seiner Mitglieder gegenüber nationalen sowie internationalen Behörden, Organisationen und Verbänden vertreten;


das gemeinsame Studium die Riechstoffe betreffender wissenschaftlicher und technischer Fragen unter den Verbandsmitgliedern koordinieren und fördern;


für einen lauteren Wettbewerb in den Reihen der Mitglieder eintreten.


Der Verband ist Mitglied des internationalen Verbandes IFRA (International Fragrance Association).

Die technisch/wissenschaftlichen Richtlinien dieser Verbände sind für den Verband und seine Mitglieder verbindlich.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Kontakte zu deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit Bezug auf Umwelt-, Kosmetik-, Detergenzien- und Chemikalienrecht

Kontakte zu detuschen Einrichtungen in Brüssel (Ländervertretungen, Ständige Vertretung)

Kontakte zu deutschen Vertretern in der EU-Kommission

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
DVRH ist in Deutschland Mitglied bei:

IVDK - Informationsverbund Dermatologischer Kliniken
DIN - Deutsches Institut für Normung
GDCh - Gesellschaft Deutscher Chemiker

DVRH ist weiterhin Mitglied bei:

IFRA - International Fragrance Association
EFEO - European Federation of Essential Oils

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Der Verband finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, die an die deutsche Niederlassung (Sitz) entrichtet werden.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.