Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Deutscher Verband der Riechstoff-Hersteller e. V.

Identitātes numurs Reģistrā: 4965317223-90
Reģistrācijas datums: 08.22.7 14:31:26

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.1.7 12:04:38
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.25.6 12:09:10


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Deutscher Verband der Riechstoff-Hersteller e. V.
Akronīms: DVRH
Juridiskais statuss: Verband
Tīmekļa vietne: http://www.riechstoffverband.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Sven Ballschmiede
Amats Geschäftsführer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Sven Ballschmiede
Amats Geschäftsführer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Marienstraße  2
Berlin 10117
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49 30) 24342385
Faksa numurs: (+49 30) 2434286
Papildu kontaktinformācija: Büro Brüssel
Avenue des Arts, 6
B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 2343737
Fax + 32 2 2343739
E-Mail: info@dvai-dvrh.eu

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Der Verband bezweckt, unter Ausschluss jedes wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, die gemeinsamen Belange der Hersteller von Riechstoffen und deren Mischungen auf der Grundlage gleichgerichteter Interessen wahrzunehmen, zu vertreten und zu fördern.


Der Verband soll insbesondere
die rechtliche Entwicklung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene soweit sie Riechstoffe und deren Kompositionen betrifft, begleiten und fördern;


die Interessen seiner Mitglieder gegenüber nationalen sowie internationalen Behörden, Organisationen und Verbänden vertreten;


das gemeinsame Studium die Riechstoffe betreffender wissenschaftlicher und technischer Fragen unter den Verbandsmitgliedern koordinieren und fördern;


für einen lauteren Wettbewerb in den Reihen der Mitglieder eintreten.


Der Verband ist Mitglied des internationalen Verbandes IFRA (International Fragrance Association).

Die technisch/wissenschaftlichen Richtlinien dieser Verbände sind für den Verband und seine Mitglieder verbindlich.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Kontakte zu deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit Bezug auf Umwelt-, Kosmetik-, Detergenzien- und Chemikalienrecht

Kontakte zu detuschen Einrichtungen in Brüssel (Ländervertretungen, Ständige Vertretung)

Kontakte zu deutschen Vertretern in der EU-Kommission

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
DVRH ist in Deutschland Mitglied bei:

IVDK - Informationsverbund Dermatologischer Kliniken
DIN - Deutsches Institut für Normung
GDCh - Gesellschaft Deutscher Chemiker

DVRH ist weiterhin Mitglied bei:

IFRA - International Fragrance Association
EFEO - European Federation of Essential Oils

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Der Verband finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, die an die deutsche Niederlassung (Sitz) entrichtet werden.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.