Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Raul Villar Martínez

Identifikavimo numeris Registre: 49313526894-56
Registracijos data: 06/10/2011 13:19:11

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/09/2014 10:20:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/09/2014 10:20:21

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Raul Villar Martínez

RVM

spanish citizen

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Ronda Monjas, 3B
SPAIN
28023 MADRID
ISPANIJA

(+34) 606352114

(+) 

Madrid
Marbella
Moscow
Mexico

    Teisiškai atsakingas asmuo

Raul Villar

General Manager

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Raul Villar

General Manager

    Tikslai ir uždaviniai

Russian Relationships
Companies
Open new business and relationships
Business Consulting

pasaulinio

    Veikla

actualmente en tramite y en estudio

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Energetika
  • ES plėtra
  • Išorės santykiai
  • Prekyba
  • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 350 000  € ir < 400 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Raul Villar