Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Raul Villar Martínez

Identifikavimo numeris Registre: 49313526894-56
Registracijos data: 11.10.6 13.19.11

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.9.13 13.26.58
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.9.13 13.26.58


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Raul Villar Martínez
Akronimas: RVM
Teisinis statusas: spanish citizen
Svetainė: http://www.moskovia.cosesma.es

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Raul Villar
Pareigos: General Manager

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Raul Villar
Pareigos: General Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Ronda Monjas SPAIN 3B
28023 MADRID
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 634514668
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Madrid
Marbella
Moscow
Mexico

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Russian Relationships
Companies
Open new business and relationships
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


actualmente en tramite y en estudio

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • ES plėtra
  • Išorės santykiai
  • Prekyba

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 10/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 350000  € ir < 400000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Raul Villar