Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Raul Villar Martínez

Identifikační číslo v rejstříku: 49313526894-56
Datum registrace: 6.10.11 13:19:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.9.13 13:26:58
Datum poslední roční aktualizace je 13.9.13 13:26:58


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Raul Villar Martínez
Zkratka: RVM
Právní forma spanish citizen
Internetové stránky: http://www.moskovia.cosesma.es

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Raul Villar
Funkce: General Manager

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Raul Villar
Funkce: General Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Ronda Monjas SPAIN 3B
28023 MADRID
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+34) 634514668
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Madrid
Marbella
Moscow
Mexico

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Russian Relationships
Companies
Open new business and relationships
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


actualmente en tramite y en estudio

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obchod
  • Rozšíření
  • Vnější vztahy

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 10/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 350000  € a < 400000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Raul Villar