Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Naturalists Club Poland

Id-nummer i registret: 49269345249-25
Registreringsdag: 2011-02-07 17:32:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-13 13:48:36
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-13 13:48:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Naturalists Club Poland
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): NGO
Webbplats: http://www.kp.org.pl

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Robert Stanko
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Pawel Pawlaczyk
Befattning: samodzielny specjalista

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: 1 Maja  22
66-200 Swiebodzin
POLEN
Telefon: (+48) 683828236
Fax: (+48) 683828236
Andra adressuppgifter: Member of CEEWeb

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Nature conservation, implementation of nature conservation projects. Implementation and management of Natura 2000. Implementation of Water Framework Directice. Protecting biodiversity.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Ramowa Dyrektywa Wodna, Natura 2000

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Budget
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Miljö

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 350
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • POLEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
CEEWeb for Biodiversity

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 605 755
därav offentlig finansiering: 602 025
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 180 765
- nationella källor: 363 790
- regionala/lokala källor: 57 470
därav andra källor: 3 730
- gåvor: 3 000
- medlemsavgifter: 730
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.