Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Naturalists Club Poland

Id-nummer i registret: 49269345249-25
Registreringsdag: 07/02/2011 17:32:52

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 26/01/2015 05:39:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 26/01/2015 05:39:35

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Naturalists Club Poland

NGO

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

1 Maja, 22
66-200 Swiebodzin
POLEN

(+48) 683828236

(+48) 683828236

Member of CEEWeb for Biodiversity

    Juridiskt ansvarig

Robert Stanko

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Pawel Pawlaczyk

samodzielny specjalista

    Mål och uppdrag

Nature conservation, implementation of nature conservation projects. Implementation and management of Natura 2000. Implementation of Water Framework Directice. Protecting biodiversity.

Nationella

    Verksamhet

Natura 2000
Green Infrastructure
IAS
biodiversity conservation
Water Framework Directive

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

4

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Budget
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Miljö

    Medlemskap

350

  • POLEN

CEEWeb for Biodiversity

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

605 755 €

602 025 €

 €

180 765 €

363 790 €

57 470 €

3 730 €

3 000 €

730 €

< 50 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.