Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Naturalists Club Poland

Identifikavimo numeris Registre: 49269345249-25
Registracijos data: 07/02/2011 17:32:52

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/03/2015 17:54:59
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/03/2015 17:54:59
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Naturalists Club Poland

NGO

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

1 Maja, 22
66-200 Swiebodzin
LENKIJA

(+48)683828236

    Teisiškai atsakingas asmuo

Robert Stanko

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Pawel Pawlaczyk

samodzielny specjalista

    Tikslai ir uždaviniai

Nature conservation, implementation of nature conservation projects. Implementation and management of Natura 2000. Implementation of Water Framework Directice. Protecting biodiversity.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Natura 2000, Water Framework Directive


 

Non

Non

Natura 2000 management WG, on behalf of CEEWeb

Non

Non

Natura 2000
Green Infrastructure
IAS
biodiversity conservation
Water Framework Directive

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Biudžetas
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

350

  • LENKIJA

CEEWeb for Biodiversity

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

605 755 €

602 025 €

 €

180 765 €

LIFE

363 790 €

57 470 €

3 730 €

3 000 €

730 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.