Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Naturalists Club Poland

Αριθμός μητρώου: 49269345249-25
ημερομηνία της εγγραφής: 07/02/2011 17:32:52

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 26/01/2015 05:39:35
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 26/01/2015 05:39:35

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Naturalists Club Poland

NGO

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

1 Maja, 22
66-200 Swiebodzin
ΠΟΛΩΝΙΑ

(+48) 683828236

(+48) 683828236

Member of CEEWeb for Biodiversity

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Robert Stanko

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Pawel Pawlaczyk

samodzielny specjalista

    Στόχοι και αποστολή

Nature conservation, implementation of nature conservation projects. Implementation and management of Natura 2000. Implementation of Water Framework Directice. Protecting biodiversity.

εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Natura 2000
Green Infrastructure
IAS
biodiversity conservation
Water Framework Directive

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

4

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Περιβάλλον
  • Προϋπολογισμός

    Μέλη

350

  • ΠΟΛΩΝΙΑ

CEEWeb for Biodiversity

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

605.755 €

602.025 €

 €

180.765 €

363.790 €

57.470 €

3.730 €

3.000 €

730 €

< 50.000  €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.