Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Nordic Federation of Public Accountants

Identifikační číslo v rejstříku: 49225472560-06
Datum registrace: 28/10/2009 11:50:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 20/02/2015 11:05:42
Datum poslední roční aktualizace je: 20/02/2015 11:05:42
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 20/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Nordic Federation of Public Accountants

NRF

International association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Kronprinsessegade, 8
DK-1306 Copenhagen
DÁNSKO

(+45) 2342 0521

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jens Røder

Secretary General, CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Jens Røder

Secretary General & CEO

    Cíle a úkoly

To promote the professional interests of its Members through advocating and promoting common positions on all important political, professional and ethical issues affecting the accounting and auditing profession in the Nordic region. The objective of NRF is to strengthen the influence and position of its Members and NRF in international professional organisations and other important political and professional bodies.

Ensuring that the relevance of the accountancy and auditing profession and its important public interst role in relation to governance and securing the validity of the financial reporting supply chain is broadly recognised. This includes:

- Influencing companies and their stakeholders, public authorities and other parties as well as initiating actions to promote the relevance of the accounting and auditing profession through a better understanding of the value of the audit and other services provided by the independent public accountant.

- Introducing in the Members' countries established international professional standards relating to the accountancy profession, in particular concerning independence and other ethical issues, auditing methods, and other important parts of the professional framework

- Influencing clients, public authorities and the community in general, to promote understanding of the value of auditing and other services performed by public accountants

- Joint development and enhancement of competence in other important areas of common interest to NRFs Members

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

All EU legislation, policies and initiatives covering the areas of financial and non-financial reporting, direct and indirect taxation, corporate governance, company law, education and qualifications of accountants and auditors and all other areas which have a direct or indirect impact on the Development and sustainability of the accounting and auditing profession.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Community legislation and public initiatives in the areas of accounting, auditing and tax, including both technical and ethical aspects.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Daně
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Informační společnost
  • Podnikání
  • Rozpočet
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

DnR, Den norske Revisorforening, Norway
FAR, Sweden
Félag Löggiltra Endurskoðenda, Iceland
FSR danske revisorer, Denmark
Suomen Tilintarkastajat ry, Finland

NRF itself does not belong to any other organisations, but it has close relations to Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) and the International Federation of Accountants (IFAC), where NRFs members are also members.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 300 000 € a < 399 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

NRF basically works by coordinating the activities of its Members, the professional bodies of accountants of the five Nordic countries. NRF therefore has a very small budget of its own, which is funded by its members. Its financial reports are not published but will be sent to anybody on demand.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
The members of NRF are also bound by the International Ethics Standards Board (IESBA) Code of Ethics. It is considered that there are no conflicts resulting from adherence with the above code of conduct as well as the IESBA Code of Ethics.