Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Identifikačné číslo v Registri: 49149349131-64
Dátum registrácie: 11.7.2012 0:36:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.6.2014 10:04:50
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.6.2014 10:04:50


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Skratka:
Právna forma: AUTONOMO
Internetová stránka: https://twitter.com/mqlnglvalles

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Právnické firmy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Funkcia: Titular del despacho

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Funkcia: Titular del bufet

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: PLAÇA FRANCESC MACIÀ, 8, 2-1  8
08029 BARCELONA
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 930086453
Fax: (+34) 935393448
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Como despacho de Abogados, defendemos los intereses de nuestros clientes, habitualmente por cuestiones internas o por conflictos y litigios con terceros que resolvemos extrajudicialmente o judicialmente.
Nos dedicamos preferentemente al derecho privado, derecho civil, mercantil e inmobiliario. Estamos especializados en el ámbito de los derechos de autor y otros de propiedad intelectual y de la cultura y las artes, así como en el ámbito del tercer sector, de los colegios profesionales, de las asociaciones, de las fundaciones, del mecenazgo, la colaboración público-privada y, en general, en las políticas de participación y de mejora de la calidad democrática.
Tengo especial interés en el desarrollo regulatorio de las TIC - Agenda Digital y su concreción en las materias que trato.
Propiamente, no tengo el encargo de ningún cliente de representar sus intereses ante ninguna instancia, así que cualquier labor de "lobbying" que pueda desarrollar debe considerarse en nombre propio y por propia iniciativa, lo cual no impide que pueda tener consecuencias beneficiosas para mis clientes o sus asociados.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Opinión y propuestas en el ámbito de tramitaciones parlamentarias y en iniciativas de la Comisión

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Membre de Aladda-Alai, DENAE, Societat Catalana d'Estudis Jurídics - IEC, de l'ICAB, de l'ICASB, de CDC (President de la CSAC, CP del CEN, CN, Secretariats de Justícia i de Cultura), del Consell de Participació del Memorial Democràtic, del Grup de Justícia del Pla Nacional de Valors i de grups informals.
Secretari i Patró de la Fundació ACSAR
Secretari i Patró de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Yo mismo
 • Yo mismo

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.