Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Tunnistenumero rekisterissä: 49149349131-64
Rekisteröintipäivä: 11.7.2012 0:36:10

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.6.2014 10:04:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.6.2014 10:04:50


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: AUTONOMO
Internet-osoite: https://twitter.com/mqlnglvalles

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Lakiasiaintoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Tehtävä organisaatiossa: Titular del despacho

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Tehtävä organisaatiossa: Titular del bufet

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: PLAÇA FRANCESC MACIÀ, 8, 2-1  8
08029 BARCELONA
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 930086453
Faksinumero: (+34) 935393448
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Como despacho de Abogados, defendemos los intereses de nuestros clientes, habitualmente por cuestiones internas o por conflictos y litigios con terceros que resolvemos extrajudicialmente o judicialmente.
Nos dedicamos preferentemente al derecho privado, derecho civil, mercantil e inmobiliario. Estamos especializados en el ámbito de los derechos de autor y otros de propiedad intelectual y de la cultura y las artes, así como en el ámbito del tercer sector, de los colegios profesionales, de las asociaciones, de las fundaciones, del mecenazgo, la colaboración público-privada y, en general, en las políticas de participación y de mejora de la calidad democrática.
Tengo especial interés en el desarrollo regulatorio de las TIC - Agenda Digital y su concreción en las materias que trato.
Propiamente, no tengo el encargo de ningún cliente de representar sus intereses ante ninguna instancia, así que cualquier labor de "lobbying" que pueda desarrollar debe considerarse en nombre propio y por propia iniciativa, lo cual no impide que pueda tener consecuencias beneficiosas para mis clientes o sus asociados.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Opinión y propuestas en el ámbito de tramitaciones parlamentarias y en iniciativas de la Comisión

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Membre de Aladda-Alai, DENAE, Societat Catalana d'Estudis Jurídics - IEC, de l'ICAB, de l'ICASB, de CDC (President de la CSAC, CP del CEN, CN, Secretariats de Justícia i de Cultura), del Consell de Participació del Memorial Democràtic, del Grup de Justícia del Pla Nacional de Valors i de grups informals.
Secretari i Patró de la Fundació ACSAR
Secretari i Patró de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Yo mismo
 • Yo mismo

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.