Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Tunnusnumber registris: 49149349131-64
Registreerimise kuupäev: 11.07.12 0:36:10

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 13.06.14 10:04:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13.06.14 10:04:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Akronüüm:
Õiguslik vorm: AUTONOMO
Veebisait: https://twitter.com/mqlnglvalles

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Õigusbürood

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Ametikoht: Titular del despacho

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN
Ametikoht: Titular del bufet

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 8 PLAÇA FRANCESC MACIÀ, 8, 2-1 
08029 BARCELONA
HISPAANIA
Telefoninumber: (+34) 930086453
Faks: (+34) 935393448
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Como despacho de Abogados, defendemos los intereses de nuestros clientes, habitualmente por cuestiones internas o por conflictos y litigios con terceros que resolvemos extrajudicialmente o judicialmente.
Nos dedicamos preferentemente al derecho privado, derecho civil, mercantil e inmobiliario. Estamos especializados en el ámbito de los derechos de autor y otros de propiedad intelectual y de la cultura y las artes, así como en el ámbito del tercer sector, de los colegios profesionales, de las asociaciones, de las fundaciones, del mecenazgo, la colaboración público-privada y, en general, en las políticas de participación y de mejora de la calidad democrática.
Tengo especial interés en el desarrollo regulatorio de las TIC - Agenda Digital y su concreción en las materias que trato.
Propiamente, no tengo el encargo de ningún cliente de representar sus intereses ante ninguna instancia, así que cualquier labor de "lobbying" que pueda desarrollar debe considerarse en nombre propio y por propia iniciativa, lo cual no impide que pueda tener consecuencias beneficiosas para mis clientes o sus asociados.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Opinión y propuestas en el ámbito de tramitaciones parlamentarias y en iniciativas de la Comisión

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Membre de Aladda-Alai, DENAE, Societat Catalana d'Estudis Jurídics - IEC, de l'ICAB, de l'ICASB, de CDC (President de la CSAC, CP del CEN, CN, Secretariats de Justícia i de Cultura), del Consell de Participació del Memorial Democràtic, del Grup de Justícia del Pla Nacional de Valors i de grups informals.
Secretari i Patró de la Fundació ACSAR
Secretari i Patró de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Yo mismo
 • Yo mismo

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.