Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 49019836094-43
Dátum registrácie: 27/06/2011 12:22:47

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 14:53:22
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 14:53:22
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

BKJ

NGO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Kueppelstein, 34
42857 Remscheid
NEMECKO

(+49) 2191794390

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Tom Braun

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Rolf Witte

International Relations Officer

    Ciele a poslanie

Fifty-seven regional organisations and national associations active in cultural education for children and youth in Germany have joined forces under the umbrella of the non-governmental organisation Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), to work towards a common goal: the promotion and advancement of in-school and out-of-school arts education and cultural learning for children and youth.
Their specialised knowledge and experience in the cultural education sector enable them to make an important contribution to successful representation of youth, education and culture policy interests and to a diversification of cultural education for children and young people on both national and international levels.
Each year more than ten million young people participate in the seminars, projects, competitions and events organised by the 56 BKJ member organisations. These activities cover all areas of culture such as visual art, music, drama, theatre, circus, dance, literature, photography, film, video and multimedia.
The main tasks of the German Federation for Arts Education and Cultural Learning are:
- representation of youth, education and culture policy interests on national, European and international level;
- participation in international networks and extending European and international exchanges;
- exchange of information and ideas relating to all issues relating to arts and cultural education;
- organisation of conferences;
- publication of educational materials, case studies, concepts and best practice;
- development of pilot projects;
- mobility programs for experts in the field of cultural learning and international cultural youth exchange programs with European and other partner countries all over the world;
- conceptual development of arts education and cultural learning to promote the aims of cultural diversity and sustainable development.
BKJ is the government’s key partner in the field of arts education and cultural learning in the Federal Republic of Germany.
Actually the focus points of BKJ’s activities are:
- The Voluntary Social Year of Culture
- The Cultural Competency Record
- The cooperation of schools with cultural institutions
- The development of local networks for education
- International cultural exchange programs

BKJ is a member of the European network Culture Action Europe

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU-Jugendstrategie
EU-Kulturagenda
EU-Bildungspolitik

2014 - 2015: project "New Alliances for Europe - improving the quality and outreach of arts and cultural education in Europe"


 

Nie

Nie

2013 - 2015: EU Expert Group on QUality in Youth Work

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Kultúra
  • Mládež
  • Vonkajšie vzťahy
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

http://www.bkj.de/mitglieder-der-bkj.html

  • NEMECKO

Culture Action Europe
Deutscher Kulturrat
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

3 610 000 €

3 600 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

3 600 000 €

10 000 €

10 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.