Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 49019836094-43
Dátum registrácie: 27.6.2011 12:22:47

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.6.2014 13:11:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.6.2014 13:11:28


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
Skratka: BKJ
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.bkj.de

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Tom Braun
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Rolf Witte
Funkcia: International Relations Officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Kueppelstein  34
42857 Remscheid
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 2191794390
Fax: (+49) 2191794389
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Fifty-six regional organisations and national associations active in cultural education for children and youth in Germany have joined forces under the umbrella of the non-governmental organisation Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), to work towards a common goal: the promotion and advancement of in-school and out-of-school arts education and cultural learning for children and youth.
Their specialised knowledge and experience in the cultural education sector enable them to make an important contribution to successful representation of youth, education and culture policy interests and to a diversification of cultural education for children and young people on both national and international levels.
Each year more than ten million young people participate in the seminars, projects, competitions and events organised by the 56 BKJ member organisations. These activities cover all areas of culture such as visual art, music, drama, theatre, circus, dance, literature, photography, film, video and multimedia.
The main tasks of the German Federation for Arts Education and Cultural Learning are:
- representation of youth, education and culture policy interests on national, European and international level;
- participation in international networks and extending European and international exchanges;
- exchange of information and ideas relating to all issues relating to arts and cultural education;
- organisation of conferences;
- publication of educational materials, case studies, concepts and best practice;
- development of pilot projects;
- mobility programs for experts in the field of cultural learning and international cultural youth exchange programs with European and other partner countries all over the world;
- conceptual development of arts education and cultural learning to promote the aims of cultural diversity and sustainable development.
BKJ is the government’s key partner in the field of arts education and cultural learning in the Federal Republic of Germany.
Actually the focus points of BKJ’s activities are:
- The Voluntary Social Year of Culture
- The Cultural Competency Record
- The cooperation of schools with cultural institutions
- The development of local networks for education
- International cultural exchange programs

BKJ is a member of the European network Culture Action Europe
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 40
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Grundtvig Lernpartnerschaft "Cultural Learning for Families"

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Kultúra
 • Mládež
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • NEMECKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Culture Action Europe
Deutscher Kulturrat
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 3 610 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 3 600 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 3 600 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 10 000
- dary:
- členské: 10 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.