Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 49019836094-43
Registracijos data: 11.6.27 12.22.47

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.2 13.11.28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.2 13.11.28


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
Akronimas: BKJ
Teisinis statusas: NGO
Svetainė: http://www.bkj.de

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Tom Braun
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Rolf Witte
Pareigos: International Relations Officer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kueppelstein  34
42857 Remscheid
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 2191794390
Faksas: (+49) 2191794389
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Fifty-six regional organisations and national associations active in cultural education for children and youth in Germany have joined forces under the umbrella of the non-governmental organisation Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), to work towards a common goal: the promotion and advancement of in-school and out-of-school arts education and cultural learning for children and youth.
Their specialised knowledge and experience in the cultural education sector enable them to make an important contribution to successful representation of youth, education and culture policy interests and to a diversification of cultural education for children and young people on both national and international levels.
Each year more than ten million young people participate in the seminars, projects, competitions and events organised by the 56 BKJ member organisations. These activities cover all areas of culture such as visual art, music, drama, theatre, circus, dance, literature, photography, film, video and multimedia.
The main tasks of the German Federation for Arts Education and Cultural Learning are:
- representation of youth, education and culture policy interests on national, European and international level;
- participation in international networks and extending European and international exchanges;
- exchange of information and ideas relating to all issues relating to arts and cultural education;
- organisation of conferences;
- publication of educational materials, case studies, concepts and best practice;
- development of pilot projects;
- mobility programs for experts in the field of cultural learning and international cultural youth exchange programs with European and other partner countries all over the world;
- conceptual development of arts education and cultural learning to promote the aims of cultural diversity and sustainable development.
BKJ is the government’s key partner in the field of arts education and cultural learning in the Federal Republic of Germany.
Actually the focus points of BKJ’s activities are:
- The Voluntary Social Year of Culture
- The Cultural Competency Record
- The cooperation of schools with cultural institutions
- The development of local networks for education
- International cultural exchange programs

BKJ is a member of the European network Culture Action Europe
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 40
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Grundtvig Lernpartnerschaft "Cultural Learning for Families"

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Švietimas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Culture Action Europe
Deutscher Kulturrat
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 3 610 000
viešųjų lėšų dalis: 3 600 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 3 600 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 10 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 10 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.