Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 49019836094-43
Datum registrace: 27/06/2011 12:22:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 14:53:22
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 14:53:22
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

BKJ

NGO

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Kueppelstein, 34
42857 Remscheid
NĚMECKO

(+49) 2191794390

    Osoba s právní odpovědností

pan  Tom Braun

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Rolf Witte

International Relations Officer

    Cíle a úkoly

Fifty-seven regional organisations and national associations active in cultural education for children and youth in Germany have joined forces under the umbrella of the non-governmental organisation Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), to work towards a common goal: the promotion and advancement of in-school and out-of-school arts education and cultural learning for children and youth.
Their specialised knowledge and experience in the cultural education sector enable them to make an important contribution to successful representation of youth, education and culture policy interests and to a diversification of cultural education for children and young people on both national and international levels.
Each year more than ten million young people participate in the seminars, projects, competitions and events organised by the 56 BKJ member organisations. These activities cover all areas of culture such as visual art, music, drama, theatre, circus, dance, literature, photography, film, video and multimedia.
The main tasks of the German Federation for Arts Education and Cultural Learning are:
- representation of youth, education and culture policy interests on national, European and international level;
- participation in international networks and extending European and international exchanges;
- exchange of information and ideas relating to all issues relating to arts and cultural education;
- organisation of conferences;
- publication of educational materials, case studies, concepts and best practice;
- development of pilot projects;
- mobility programs for experts in the field of cultural learning and international cultural youth exchange programs with European and other partner countries all over the world;
- conceptual development of arts education and cultural learning to promote the aims of cultural diversity and sustainable development.
BKJ is the government’s key partner in the field of arts education and cultural learning in the Federal Republic of Germany.
Actually the focus points of BKJ’s activities are:
- The Voluntary Social Year of Culture
- The Cultural Competency Record
- The cooperation of schools with cultural institutions
- The development of local networks for education
- International cultural exchange programs

BKJ is a member of the European network Culture Action Europe

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU-Jugendstrategie
EU-Kulturagenda
EU-Bildungspolitik

2014 - 2015: project "New Alliances for Europe - improving the quality and outreach of arts and cultural education in Europe"


 

Ne

Ne

2013 - 2015: EU Expert Group on QUality in Youth Work

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Kultura
  • Mládež
  • Vnější vztahy
  • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

0

http://www.bkj.de/mitglieder-der-bkj.html

  • NĚMECKO

Culture Action Europe
Deutscher Kulturrat
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

3 610 000 €

3 600 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

3 600 000 €

10 000 €

10 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.