Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 49019836094-43
Datum registrace: 27.6.11 12:22:47

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.6.14 13:11:28
Datum poslední roční aktualizace je 2.6.14 13:11:28


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
Zkratka: BKJ
Právní forma NGO
Internetové stránky: http://www.bkj.de

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Tom Braun
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Rolf Witte
Funkce: International Relations Officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Kueppelstein  34
42857 Remscheid
NĚMECKO
Telefon: (+49) 2191794390
Číslo faxu: (+49) 2191794389
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Fifty-six regional organisations and national associations active in cultural education for children and youth in Germany have joined forces under the umbrella of the non-governmental organisation Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), to work towards a common goal: the promotion and advancement of in-school and out-of-school arts education and cultural learning for children and youth.
Their specialised knowledge and experience in the cultural education sector enable them to make an important contribution to successful representation of youth, education and culture policy interests and to a diversification of cultural education for children and young people on both national and international levels.
Each year more than ten million young people participate in the seminars, projects, competitions and events organised by the 56 BKJ member organisations. These activities cover all areas of culture such as visual art, music, drama, theatre, circus, dance, literature, photography, film, video and multimedia.
The main tasks of the German Federation for Arts Education and Cultural Learning are:
- representation of youth, education and culture policy interests on national, European and international level;
- participation in international networks and extending European and international exchanges;
- exchange of information and ideas relating to all issues relating to arts and cultural education;
- organisation of conferences;
- publication of educational materials, case studies, concepts and best practice;
- development of pilot projects;
- mobility programs for experts in the field of cultural learning and international cultural youth exchange programs with European and other partner countries all over the world;
- conceptual development of arts education and cultural learning to promote the aims of cultural diversity and sustainable development.
BKJ is the government’s key partner in the field of arts education and cultural learning in the Federal Republic of Germany.
Actually the focus points of BKJ’s activities are:
- The Voluntary Social Year of Culture
- The Cultural Competency Record
- The cooperation of schools with cultural institutions
- The development of local networks for education
- International cultural exchange programs

BKJ is a member of the European network Culture Action Europe
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 40
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Grundtvig Lernpartnerschaft "Cultural Learning for Families"

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Kultura
 • Mládež
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NĚMECKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Culture Action Europe
Deutscher Kulturrat
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 3 610 000
z toho veřejné financování: 3 600 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 3 600 000
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 10 000
- dary:
- členské příspěvky: 10 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.