Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

CENTRAL EUROPE Programme

Numărul de identificare din Registru: 48952257453-32
Data înscrierii: 15.12.2011 14:03:04

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 02.12.2013 10:58:50
Data ultimei actualizări anuale: 02.12.2013 10:58:50


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: CENTRAL EUROPE Programme
Acronim: CEP
Statut juridic: Regional organisation
Site internet: http://www.central2013.eu

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Alte entităţi publice sau mixte etc.

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Luca Ferrarese
Funcţie: Head of Joint Technical Secretariat

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Frank Schneider
Funcţie: Head of Communication Unit

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Kirchberggasse  33-35/11
1070 Vienna
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+431) 89080882403
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: CENTRAL EUROPE is a European Union programme that encourages cooperation among the countries of Central Europe to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance the competitiveness and attractiveness of their cities and regions.

CENTRAL EUROPE invests €231 million to provide funding to transnational cooperation projects involving public and private organisations from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, the Slovak Republic and Slovenia.

The programme is financed by the European Regional Development Fund and runs from 2007 to 2015. Interested partnerships are invited to propose their projects following public calls for proposals, which will be widely publicised.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Organisation of events directed at stakeholders from the EU institutions.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Cultură
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 18
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • CROAȚIA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • POLONIA
 • REPUBLICA CEHĂ
 • SLOVACIA
 • SLOVENIA
 • UNGARIA

 • UCRAINA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Commission

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 2.000.000
din care finanţare publică: 2.000.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
ERDF : 2.000.000
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.