Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Interreg CENTRAL EUROPE Programme

Identifikavimo numeris Registre: 48952257453-32
Registracijos data: 15/12/2011 14:03:04

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/02/2015 11:43:46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/02/2015 11:43:46
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Interreg CENTRAL EUROPE Programme

Interreg CENTRAL

Regional organisation

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui

    Kontaktinė informacija

Kirchberggasse, 33-35/11
1070 Vienna
AUSTRIJA

(+431) 89080882411

    Teisiškai atsakingas asmuo

Luca Ferrarese

Head of Joint Technical Secretariat

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Frank Schneider

Head of Communication Unit

    Tikslai ir uždaviniai

Interreg CENTRAL EUROPE is a European Union cohesion policy programme, managed by the City of Vienna. Since 2007 the programme has encouraged transnational cooperation among regions of nine central European countries. Between 2014 and 2020, CENTRAL EUROPE will be able to co-finance new projects with a total budget of EUR 231 million from the European Regional Development Fund.

After funding 124 cooperation projects between 2007 and 2013, Interreg CENTRAL EUROPE will continue to be a relevant instrument for tackling common challenges and needs among cities and regions of Austria, Croatia, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia, and Slovenia. Fresh funds are provided for transnational cooperation projects with a focus on building capacities through exchanging good practices and testing new, innovative approaches through small-scale Investments.

More information on the Interreg CENTRAL EUROPE funding priorities as well as rules of participation can be found in the leaflet “PORTRAIT of the CENTRAL EUROPE 2020 Programme” at http://bit.ly/CEflyer or other documents on the new cooperation programme available on www.central2020.eu. On the programme website the free-of-charge CENTRAL EUROPE Community also gathers more than 1.300 organisations and offers access to a project idea database with already more than 70 cooperation proposals searching for partners.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

European Union regional policy


 

Non

Non

Non

Non

Non

Organisation of events directed at stakeholders from the EU institutions.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2  

2

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

18

 • AUSTRIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • ITALIJA
 • KROATIJA
 • LENKIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

0 €

0 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

15 000 000 €

0 €

Interreg CENTRAL EUROPE is an EU regional development programme created under the European Territorial Objective of the European Regional Development Fund.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.