Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Interreg CENTRAL EUROPE Programme

Identifikavimo numeris Registre: 48952257453-32
Registracijos data: 11.12.15 14.03.04

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.11.27 17.16.46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.11.27 17.16.46


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Interreg CENTRAL EUROPE Programme
Akronimas: Interreg CE
Teisinis statusas: Regional organisation
Svetainė: http://www.central2020.eu

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Luca Ferrarese
Pareigos: Head of Joint Technical Secretariat

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Frank Schneider
Pareigos: Head of Communication Unit

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kirchberggasse  33-35/11
1070 Vienna
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+431) 89080882403
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Interreg CENTRAL EUROPE is a European Union cohesion policy programme, managed by the City of Vienna. Since 2007 the programme has encouraged transnational cooperation among regions of nine central European countries. Between 2014 and 2020, CENTRAL EUROPE will be able to co-finance new projects with a total budget of EUR 231 million from the European Regional Development Fund.

After funding 124 cooperation projects between 2007 and 2013, Interreg CENTRAL EUROPE will continue to be a relevant instrument for tackling common challenges and needs among cities and regions of Austria, Croatia, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia, and Slovenia. Fresh funds are provided for transnational cooperation projects with a focus on building capacities through exchanging good practices and testing new, innovative approaches through small-scale Investments.

More information on the Interreg CENTRAL EUROPE funding priorities as well as rules of participation can be found in the leaflet “PORTRAIT of the CENTRAL EUROPE 2020 Programme” at http://bit.ly/CEflyer or other documents on the new cooperation programme available on www.central2020.eu. On the programme website the free-of-charge CENTRAL EUROPE Community also gathers more than 1.300 organisations and offers access to a project idea database with already more than 70 cooperation proposals searching for partners.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Organisation of events directed at stakeholders from the EU institutions.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užsienio politika ir saugumas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 18
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • ITALIJA
 • KROATIJA
 • LENKIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Commission
Committee of Regions
European Parliament

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 15 000 000
viešųjų lėšų dalis: 15 000 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
ERDF : 15 000 000
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.