Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

CENTRAL EUROPE Programme

Identifikavimo numeris Registre: 48952257453-32
Registracijos data: 11.12.15 14.03.04

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.2 10.58.50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.2 10.58.50


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: CENTRAL EUROPE Programme
Akronimas: CEP
Teisinis statusas: Regional organisation
Svetainė: http://www.central2013.eu

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Luca Ferrarese
Pareigos: Head of Joint Technical Secretariat

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Frank Schneider
Pareigos: Head of Communication Unit

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kirchberggasse  33-35/11
1070 Vienna
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+431) 89080882403
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: CENTRAL EUROPE is a European Union programme that encourages cooperation among the countries of Central Europe to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance the competitiveness and attractiveness of their cities and regions.

CENTRAL EUROPE invests €231 million to provide funding to transnational cooperation projects involving public and private organisations from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, the Slovak Republic and Slovenia.

The programme is financed by the European Regional Development Fund and runs from 2007 to 2015. Interested partnerships are invited to propose their projects following public calls for proposals, which will be widely publicised.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Organisation of events directed at stakeholders from the EU institutions.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užsienio politika ir saugumas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 18
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • ITALIJA
 • KROATIJA
 • LENKIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • UKRAINA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Commission

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 2 000 000
viešųjų lėšų dalis: 2 000 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
ERDF : 2 000 000
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.