Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération des Entreprises de la Beauté

Identifikačné číslo v Registri: 48905247523-81
Dátum registrácie: 21/12/2011 17:36:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/08/2014 15:57:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/11/2013 12:09:51

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fédération des Entreprises de la Beauté

FEBEA

Union of Trade Associations

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Odborové zväzy

    Kontaktné údaje

rue de l'Université, 137
P. O. BOX: -
75007 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 1 56 69 67 89

(+33) 1 56 69 67 90

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Patrick O'QUIN

President and CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Patrick O'QUIN

President and CEO

    Ciele a poslanie

Convince Public Authorities to implement the most workable framework for the cosmetics industry

Assist its members in developing their business to its full potential

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Činnosti

Reglement cosmétique

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FEBEA is a member of COSMETICS EUROPE - the European trade association for the cosmetic, toiletry and perfumery industry

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 250 000  € a < 300 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.