Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Fédération des Entreprises de la Beauté

Inschrijvingsnummer in het register 48905247523-81
Inschrijvingsdatum: 21-12-11 17:36:23

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 1-8-14 15:57:56
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 26-11-13 12:09:51


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Fédération des Entreprises de la Beauté
Acroniem: FEBEA
Rechtsvorm: Union of Trade Associations
Website: http://www.febea.fr

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Vakbonden

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Patrick O'QUIN
Functie: President and CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Patrick O'QUIN
Functie: President and CEO

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue de l'Université  137
Postbus: -
75007 Paris
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 1 56 69 67 89
Faxnummer: (+33) 1 56 69 67 90
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Convince Public Authorities to implement the most workable framework for the cosmetics industry

Assist its members in developing their business to its full potential
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Reglement cosmétique

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
FEBEA is a member of COSMETICS EUROPE - the European trade association for the cosmetic, toiletry and perfumery industry

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 250000  € en < 300000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.