Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Fédération des Entreprises de la Beauté

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 48905247523-81
Data Reġistrazzjoni: 21/12/2011 17:36:23

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/08/2014 15:57:56
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/11/2013 12:09:51


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Fédération des Entreprises de la Beauté
Akronimu: FEBEA
Statut legali: Union of Trade Associations
Websajt: http://www.febea.fr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Trejdjunjins

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Patrick O'QUIN
Kariga: President and CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Patrick O'QUIN
Kariga: President and CEO

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 137 rue de l'Université 
Kaxxa Postali: -
Paris 75007
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 1 56 69 67 89
Numru tal-faks: (+33) 1 56 69 67 90
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Convince Public Authorities to implement the most workable framework for the cosmetics industry

Assist its members in developing their business to its full potential
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 10
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Reglement cosmétique

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Dwana
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
FEBEA is a member of COSMETICS EUROPE - the European trade association for the cosmetic, toiletry and perfumery industry

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 250000  € et < 300000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.