Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Zimmer

Tunnusnumber registris: 48849298417-82
Registreerimise kuupäev: 11.04.12 10:29:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.03.14 9:08:19
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.03.14 9:08:19


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Zimmer
Akronüüm: ZMH
Õiguslik vorm: GmbH
Veebisait: http://www.zimmer.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Katarzyna Mazur-Hofsaess
Ametikoht: President Zimmer EMEA

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Beat Egli
Ametikoht: Director Government Affairs EMEA

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 8 Sulzerallee 
8404 Winterthur
ŠVEITS
Telefoninumber: (+41) 588548352
Faks: (+41) 522443495
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Founded in 1927, Zimmer is a world leader in orthopaedic implantable devices. The company specializes in designing, developing, manufacturing and marketing devices that help restore joint-related function lost because of disease or trauma. Leading product lines include:

• Reconstructive joints such as hip, knee and shoulder implants;
• Dental implants such as restorative/reconstructive implants and regenerative products;
• Spine implants;
• Trauma devices to reattach or stabilize damaged bone or tissue;
•Surgical products such as tourniquet systems and auto-transfusion devices;
• Orthobiologics such bone graft materials
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Beat Egli 17.04.14 15.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Advocacy efforts on policy issues, regulations and legislation in Europe.
-Revision of the Medical Device Directive
-Public Procurement
-Health Tecnology Assessment
-Coorporate Tax
-Trade
-Procurement

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member of Eucomed and AdvaMed. In addition Zimmer is member of several national trade associations within the EU.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.