Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

erdgas mobil e. V.

Tunnusnumber registris: 48838196790-63
Registreerimise kuupäev: 27/09/2011 10:40:26

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/02/2015 11:00:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 11:00:29
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

erdgas mobil e. V.

Eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Neustädtische Kirchstraße, 8
10117 Berlin
SAKSAMAA

(+49) 30 4 60 60 15 80

    Juriidiliselt vastutav isik

Timm Kehler

Vorstand

    ELi asjade eest vastutav isik

Timm Kehler

Vorstand

    Eesmärgid ja ülesanded

Der Verein vertritt führende Unternehmen der deutschen Energiewirtschaft.

Zweck des Vereins ist die gemeinsame Förderung und Weiterentwicklung des Einsatzes von Erdgas als Kraftstoff in Fahrzeugen sowie vergleichbarer Antriebe, die auf Basis des Einsatzes von Erdgas möglich sind, durch jegliche hierzu geeignete Maßnahmen, wie insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, die Erhöhung des öffentlichen Bekanntheitsgrades von Erdgas als umweltfreundlichem Kraftstoff in Fahrzeugen und die Förderung wissenschaftlicher Aktivitäten zur Weiterentwicklung der technischen Einsatzmöglichkeiten von Erdgas als Kraftstoff in Fahrzeugen.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU-Projekt "LNG Blue Corridors"


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

./.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

Main representation through ngva Europe

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Maksustamine
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

biogaspartner.de
ngva europe
dvgw.de

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

20 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Cost consist of membership fee to ngva, travel and proportional staff cost

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.