Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

erdgas mobil e. V.

Tunnusnumber registris: 48838196790-63
Registreerimise kuupäev: 27.09.11 10:40:26

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 18.09.14 14:44:06
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18.09.14 14:44:06


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: erdgas mobil e. V.
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Eingetragener Verein
Veebisait: http://www.erdgas-mobil.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Timm Kehler
Ametikoht: Vorstand

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Timm Kehler
Ametikoht: Vorstand

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 8 Neustädtische Kirchstraße 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 30 4 60 60 15 80
Faks: (+49) 30 4 60 60 15 91
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der Verein vertritt führende Unternehmen der deutschen Energiewirtschaft.

Zweck des Vereins ist die gemeinsame Förderung und Weiterentwicklung des Einsatzes von Erdgas als Kraftstoff in Fahrzeugen sowie vergleichbarer Antriebe, die auf Basis des Einsatzes von Erdgas möglich sind, durch jegliche hierzu geeignete Maßnahmen, wie insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, die Erhöhung des öffentlichen Bekanntheitsgrades von Erdgas als umweltfreundlichem Kraftstoff in Fahrzeugen und die Förderung wissenschaftlicher Aktivitäten zur Weiterentwicklung der technischen Einsatzmöglichkeiten von Erdgas als Kraftstoff in Fahrzeugen.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 0,1
Lisateave: Main representation through ngva Europe

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


./.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Maksustamine
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
biogaspartner.de
ngva europe

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 20 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Cost consist of membership fee to ngva, travel and proportional staff cost

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.