Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Institute of International Finance

Numărul de identificare din Registru: 48714858158-06
Data înscrierii: 24.02.2012 14:34:51

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 11.02.2014 14:43:10
Data ultimei actualizări anuale: 11.02.2014 14:43:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Institute of International Finance
Acronim: IIF
Statut juridic: US not-for-profit corporation
Site internet: http://www.iif.com/membership/members/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Timothy Adams
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jeff Anderson
Funcţie: Senior Director, European Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: H Street, NW Suite 800E 1333
20005 Washington, DC
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+202) 8573600
Număr de fax: (+202) 7751430
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Main Activities

In fulfilling this mission, the IIF’s main activities are to:


Provide high-quality, timely, and impartial analysis and research to our members on emerging markets and other central issues in global finance.

Systematically identify, analyze, and shape regulatory, financial, and economic policy issues of relevance to our members globally or regionally.

Develop and advance representative views and constructive proposals that influence the public debate on particular policy proposals, including those of multilateral agencies, and broad themes of common interest to participants in global financial markets.

Work with policymakers, regulators, and multilateral organizations to strengthen the efficiency, transparency, stability and competitiveness of the global financial system, with an emphasis on voluntary market-based approaches to crisis prevention and management.

Promote the development of sound financial systems, with an emphasis on emerging markets.

Provide a network for members to exchange views and offer opportunities for effective dialogue among policymakers, regulators, and private sector financial institutions.

Define, articulate, and disseminate best practices and industry standards in such areas as risk management and analysis, disclosure, corporate governance and regulatory compliance.

Support education and training efforts of our members in priority areas.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 0,5
Informații complementare: In addition, and not mentioned above:

(1) Discussing or sending written submissions to international institutions such as the G20, Financial Stability Board or Basel Committee on Banking Supervision;

(2) Publishing reports and analysis on regulatory issues of global significance from a global (not specifically EU) perspective.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


In addition, and not mentioned above:

(1) Discussing or sending written submissions to international institutions such as the G20, Financial Stability Board or Basel Committee on Banking Supervision;

(2) Publishing reports and analysis on regulatory issues of global significance from a global (not specifically EU) perspective.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Afaceri economice şi financiare

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 02/2013 - 02/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.