Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Institute of International Finance

Tunnistenumero rekisterissä: 48714858158-06
Rekisteröintipäivä: 24.2.2012 14:34:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.2.2014 14:43:10
Edellinen vuotuinen päivitys: 11.2.2014 14:43:10


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Institute of International Finance
Lyhenne: IIF
Organisaation oikeudellinen muoto: US not-for-profit corporation
Internet-osoite: http://www.iif.com/membership/members/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Timothy Adams
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jeff Anderson
Tehtävä organisaatiossa: Senior Director, European Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: H Street, NW Suite 800E 1333
20005 Washington, DC
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+202) 8573600
Faksinumero: (+202) 7751430
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Main Activities

In fulfilling this mission, the IIF’s main activities are to:


Provide high-quality, timely, and impartial analysis and research to our members on emerging markets and other central issues in global finance.

Systematically identify, analyze, and shape regulatory, financial, and economic policy issues of relevance to our members globally or regionally.

Develop and advance representative views and constructive proposals that influence the public debate on particular policy proposals, including those of multilateral agencies, and broad themes of common interest to participants in global financial markets.

Work with policymakers, regulators, and multilateral organizations to strengthen the efficiency, transparency, stability and competitiveness of the global financial system, with an emphasis on voluntary market-based approaches to crisis prevention and management.

Promote the development of sound financial systems, with an emphasis on emerging markets.

Provide a network for members to exchange views and offer opportunities for effective dialogue among policymakers, regulators, and private sector financial institutions.

Define, articulate, and disseminate best practices and industry standards in such areas as risk management and analysis, disclosure, corporate governance and regulatory compliance.

Support education and training efforts of our members in priority areas.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 0,5
Lisätietoja In addition, and not mentioned above:

(1) Discussing or sending written submissions to international institutions such as the G20, Financial Stability Board or Basel Committee on Banking Supervision;

(2) Publishing reports and analysis on regulatory issues of global significance from a global (not specifically EU) perspective.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


In addition, and not mentioned above:

(1) Discussing or sending written submissions to international institutions such as the G20, Financial Stability Board or Basel Committee on Banking Supervision;

(2) Publishing reports and analysis on regulatory issues of global significance from a global (not specifically EU) perspective.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Talous- ja raha-asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 02/2013 - 02/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.