Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Regional Advisory Council for the Mediterranean

Id-nummer i registret: 48713336234-39
Registreringsdag: 2011-07-18 12:05:17

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-23 09:19:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-23 09:19:27


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Regional Advisory Council for the Mediterranean
Förkortning: RAC MED
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats: http://www.racmed.eu

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Giampaolo Buonfiglio
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Rosa Caggiano
Befattning: Executive Secretary

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: via Nazionale  243
00184 Rome
ITALIEN
Telefon: (+39) 0648913624
Fax: (+39) 0660513251
Andra adressuppgifter: RACMED Executive Secretary's cell phone number: +39 331 8254047
RACMED Executive Assistant's cell phone number: +39 389 8922080

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: RAC MED is one of the 7 RACs created by the EC (Council decision 585/2004 establishing RACs. It was finally set up in 2007 (Commission Decision 695/2008. RAC MED is a stakeholder-led organization and its role is to enable the European Commission to benefit from the knowledge and experience of stakeholders in the formulation and implementation of fisheries management measures. The RAC-MED is composed of representatives of the fishing industry, producer organizations, ship owners, small-scale fishermen, processors and women networks, and other parties concerned with the Common Fisheries Policy such as environmental organizations, aquaculture producers, consumers and recreational fishermen.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The RAC MED not only has informed all the members, as usual, on the expenses incurred during 2012, but also sent to all members the detailed list of incomes and expenses and sent also the auditor's certificate.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 39
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • MALTA
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 339 188
därav offentlig finansiering: 259 388
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 246 788
- nationella källor: 12 600
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 79 800
- gåvor: 28 000
- medlemsavgifter: 51 800
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.