Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Regional Advisory Council for the Mediterranean

Identifikavimo numeris Registre: 48713336234-39
Registracijos data: 11.7.18 12.05.17

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.23 09.19.27
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.23 09.19.27


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Regional Advisory Council for the Mediterranean
Akronimas: RAC MED
Teisinis statusas: association
Svetainė: http://www.racmed.eu

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Giampaolo Buonfiglio
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Rosa Caggiano
Pareigos: Executive Secretary

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: via Nazionale  243
00184 Rome
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 0648913624
Faksas: (+39) 0660513251
Papildoma kontaktinė informacija: RACMED Executive Secretary's cell phone number: +39 331 8254047
RACMED Executive Assistant's cell phone number: +39 389 8922080

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: RAC MED is one of the 7 RACs created by the EC (Council decision 585/2004 establishing RACs. It was finally set up in 2007 (Commission Decision 695/2008. RAC MED is a stakeholder-led organization and its role is to enable the European Commission to benefit from the knowledge and experience of stakeholders in the formulation and implementation of fisheries management measures. The RAC-MED is composed of representatives of the fishing industry, producer organizations, ship owners, small-scale fishermen, processors and women networks, and other parties concerned with the Common Fisheries Policy such as environmental organizations, aquaculture producers, consumers and recreational fishermen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


The RAC MED not only has informed all the members, as usual, on the expenses incurred during 2012, but also sent to all members the detailed list of incomes and expenses and sent also the auditor's certificate.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • ES plėtra
 • Išorės santykiai
 • Regioninė politika
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 39
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • KROATIJA
 • MALTA
 • PRANCŪZIJA
 • SLOVĖNIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 339 188
viešųjų lėšų dalis: 259 388
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 246 788
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 12 600
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 79 800
- dovanotos lėšos: 28 000
- narystės mokesčiai: 51 800
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.