Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Mediterranean Advisory Council

Identifikavimo numeris Registre: 48713336234-39
Registracijos data: 18/07/2011 12:05:17

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/01/2015 10:09:33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/06/2014 09:19:27

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Mediterranean Advisory Council

MEDAC

association

    Registracijos kategorija

VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

    Kontaktinė informacija

Nazionale, 243
00184 Rome
ITALIJA

(+39) 0648913624

(+39) 0660513259

MEDAC Executive Secretary's cell phone number: +39 331 8254047
MEDAC Executive Assistant's cell phone number: +39 389 8922080

    Teisiškai atsakingas asmuo

Giampaolo Buonfiglio

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Rosa Caggiano

Executive Secretary

    Tikslai ir uždaviniai

RAC MED is one of the 7 RACs created by the EC (Council decision 585/2004 establishing RACs. It was finally set up in 2007 (Commission Decision 695/2008. RAC MED is a stakeholder-led organization and its role is to enable the European Commission to benefit from the knowledge and experience of stakeholders in the formulation and implementation of fisheries management measures. The RAC-MED is composed of representatives of the fishing industry, producer organizations, ship owners, small-scale fishermen, processors and women networks, and other parties concerned with the Common Fisheries Policy such as environmental organizations, aquaculture producers, consumers and recreational fishermen.

Europos

    Veikla

The RAC MED not only has informed all the members, as usual, on the expenses incurred during 2012, but also sent to all members the detailed list of incomes and expenses and sent also the auditor's certificate.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • ES plėtra
 • Išorės santykiai
 • Regioninė politika
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

39

 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • KROATIJA
 • MALTA
 • PRANCŪZIJA
 • SLOVĖNIJA

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

304 100 €

224 000 €

 €

200 000 €

24 000 €

 €

80 100 €

22 000 €

58 100 €

>= 50 000  € ir < 100 000  €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.