Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

WaterAid

Id-nummer i registret: 48655305058-87
Registreringsdag: 2011-01-21 10:51:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2015-01-20 09:49:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2015-01-20 09:49:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: WaterAid
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): UK registered Charity
Webbplats: http://www.wateraid.org/uk/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Clark Tim
Befattning: Chair of Board of Trustees

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Victoria Timms
Befattning: EU Campaigner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Durham Street  47-49
SE11 5JD London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2077934500
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Vision
WaterAid's vision is of a world where everyone has access to safe water and sanitation.

Mission
WaterAid transforms lives by improving access to safe water, hygiene and sanitation in the world's poorest communities. We work with partners and influence decision-makers to maximise our impact.

What we do
WaterAid enables the world's poorest people to gain access to safe water and sanitation. Together with improved hygiene, these basic human rights underpin health, education and livelihoods, forming the first essential step in overcoming poverty.

We work with local partners, who understand local issues, and provide them with the skills and support to help communities set up and manage practical and sustainable projects that meet their real needs.

We also work locally and internationally to change policy and practice and ensure that water, hygiene and sanitation's vital role in reducing poverty is recognised.

Global Aims
To promote and secure poor people's rights and access to safe water, improved hygiene and sanitation


To support governments and service providers in developing their capacity to deliver safe water, improved hygiene and sanitation


To advocate for the essential role of safe water, improved hygiene and sanitation in human development


To further develop as an effective global organisation recognised as a leader in our field and for living our values
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 30
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Victoria Timms 2014-03-07 2015-03-05
Bronwen Reinhardt 2014-10-31 2015-10-29
James Samuel 2014-11-06 2015-11-04

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The aim of WaterAid's advocacy activities is to extend the organisation's ability to influence national policies and practices in order that poor people gain access to safe, affordable, accessible and sustainable water supply, sanitation and hygiene promotion services.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 245
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE

 • AUSTRALIEN
 • JAPAN
 • KANADA
 • USA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 03/2013 - 03/2014
Total budget: 73 695 000
därav offentlig finansiering: 8 019 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 1 207 000
- nationella källor: 6 712 000
- regionala/lokala källor: 0
European Investment Bank : 100 000
därav andra källor: 65 676 000
- gåvor: 44 550 000
- medlemsavgifter: 9 273 000
Other Grants - Voluntary Income : 1 193 000
Gifts In Kind : 197 000
Trading and lottery : 1 196 000
Investment Income : 74 000
Grant Funding for specific activities : 9 193 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

PWC are the global external auditors for WaterAid and issued a clean unqualified audit opinion for the financial year 31st March 2014

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.