Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

WaterAid

Identifikačné číslo v Registri: 48655305058-87
Dátum registrácie: 21/01/2011 10:51:34

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/06/2015 16:32:29
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 16:00:01
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

WaterAid

UK registered Charity

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Durham Street, 47-49
SE11 5JD London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2077934500

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Tim Clark

Chair of Board of Trustees

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Victoria Timms

EU Advocacy Coordinator

    Ciele a poslanie

Vision
WaterAid's vision is of a world where everyone has access to safe water and sanitation.

Mission
WaterAid transforms lives by improving access to safe water, hygiene and sanitation in the world's poorest communities. We work with partners and influence decision-makers to maximise our impact.

What we do
WaterAid enables the world's poorest people to gain access to safe water and sanitation. Together with improved hygiene, these basic human rights underpin health, education and livelihoods, forming the first essential step in overcoming poverty.

We work with local partners, who understand local issues, and provide them with the skills and support to help communities set up and manage practical and sustainable projects that meet their real needs.

We also work locally and internationally to change policy and practice and ensure that water, hygiene and sanitation's vital role in reducing poverty is recognised.

Global Aims
To promote and secure poor people's rights and access to safe water, improved hygiene and sanitation


To support governments and service providers in developing their capacity to deliver safe water, improved hygiene and sanitation


To advocate for the essential role of safe water, improved hygiene and sanitation in human development


To further develop as an effective global organisation recognised as a leader in our field and for living our values

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

The aim of WaterAid's advocacy activities is to extend the organisation's ability to influence EU international development cooperation, policy and programming in order address inequalities in access to safe, affordable, accessible and sustainable water supply, sanitation and hygiene promotion services.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Victoria TIMMS 15/04/2015 13/04/2016
Libby SMITH 27/08/2015 26/08/2016
James SAMUEL 06/11/2014 04/11/2015

    Oblasti záujmu

 • Humanitárna pomoc
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

245

http://www.wateraid.org/who-we-are/how-we-are-governed

 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • AUSTRÁLIA
 • JAPONSKO
 • KANADA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY

BOND http://www.bond.org.uk/

    Finančné údaje

03/2013  -  03/2014

< 9 999 €

73 695 000 €

8 019 000 €

0 €

Annual Report 2013 http://www.wateraid.org/who-we-are/annual-reports

1 207 000 €

Annual Report 2013 http://www.wateraid.org/who-we-are/annual-reports

6 712 000 €

0 €

100 000 €

65 676 000 €

44 550 000 €

9 273 000 €

1 193 000 €

197 000 €

1 196 000 €

74 000 €

9 193 000 €

PWC are the global external auditors for WaterAid and issued a clean unqualified audit opinion for the financial year 31st March 2014

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.