Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

WaterAid

Identifikačné číslo v Registri: 48655305058-87
Dátum registrácie: 21.1.2011 10:51:34

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.1.2015 9:49:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.1.2015 9:49:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: WaterAid
Skratka:
Právna forma: UK registered Charity
Internetová stránka: http://www.wateraid.org/uk/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Clark Tim
Funkcia: Chair of Board of Trustees

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Victoria Timms
Funkcia: EU Campaigner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Durham Street  47-49
SE11 5JD London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2077934500
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Vision
WaterAid's vision is of a world where everyone has access to safe water and sanitation.

Mission
WaterAid transforms lives by improving access to safe water, hygiene and sanitation in the world's poorest communities. We work with partners and influence decision-makers to maximise our impact.

What we do
WaterAid enables the world's poorest people to gain access to safe water and sanitation. Together with improved hygiene, these basic human rights underpin health, education and livelihoods, forming the first essential step in overcoming poverty.

We work with local partners, who understand local issues, and provide them with the skills and support to help communities set up and manage practical and sustainable projects that meet their real needs.

We also work locally and internationally to change policy and practice and ensure that water, hygiene and sanitation's vital role in reducing poverty is recognised.

Global Aims
To promote and secure poor people's rights and access to safe water, improved hygiene and sanitation


To support governments and service providers in developing their capacity to deliver safe water, improved hygiene and sanitation


To advocate for the essential role of safe water, improved hygiene and sanitation in human development


To further develop as an effective global organisation recognised as a leader in our field and for living our values
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 30
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Victoria Timms 7.3.2014 5.3.2015
Bronwen Reinhardt 31.10.2014 29.10.2015
James Samuel 6.11.2014 4.11.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The aim of WaterAid's advocacy activities is to extend the organisation's ability to influence national policies and practices in order that poor people gain access to safe, affordable, accessible and sustainable water supply, sanitation and hygiene promotion services.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 245
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO

 • AUSTRÁLIA
 • JAPONSKO
 • KANADA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 03/2013 - 03/2014
Celkový rozpočet: 73 695 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 8 019 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 1 207 000
- zo štátnych zdrojov: 6 712 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
European Investment Bank : 100 000
z iných zdrojov: 65 676 000
- dary: 44 550 000
- členské: 9 273 000
Other Grants - Voluntary Income : 1 193 000
Gifts In Kind : 197 000
Trading and lottery : 1 196 000
Investment Income : 74 000
Grant Funding for specific activities : 9 193 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

PWC are the global external auditors for WaterAid and issued a clean unqualified audit opinion for the financial year 31st March 2014

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.