Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

WaterAid

Identifikační číslo v rejstříku: 48655305058-87
Datum registrace: 21/01/2011 10:51:34

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/06/2015 16:32:29
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 16:00:01
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

WaterAid

UK registered Charity

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Durham Street, 47-49
SE11 5JD London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 2077934500

    Osoba s právní odpovědností

pan  Tim Clark

Chair of Board of Trustees

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Victoria Timms

EU Advocacy Coordinator

    Cíle a úkoly

Vision
WaterAid's vision is of a world where everyone has access to safe water and sanitation.

Mission
WaterAid transforms lives by improving access to safe water, hygiene and sanitation in the world's poorest communities. We work with partners and influence decision-makers to maximise our impact.

What we do
WaterAid enables the world's poorest people to gain access to safe water and sanitation. Together with improved hygiene, these basic human rights underpin health, education and livelihoods, forming the first essential step in overcoming poverty.

We work with local partners, who understand local issues, and provide them with the skills and support to help communities set up and manage practical and sustainable projects that meet their real needs.

We also work locally and internationally to change policy and practice and ensure that water, hygiene and sanitation's vital role in reducing poverty is recognised.

Global Aims
To promote and secure poor people's rights and access to safe water, improved hygiene and sanitation


To support governments and service providers in developing their capacity to deliver safe water, improved hygiene and sanitation


To advocate for the essential role of safe water, improved hygiene and sanitation in human development


To further develop as an effective global organisation recognised as a leader in our field and for living our values

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

The aim of WaterAid's advocacy activities is to extend the organisation's ability to influence EU international development cooperation, policy and programming in order address inequalities in access to safe, affordable, accessible and sustainable water supply, sanitation and hygiene promotion services.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Victoria TIMMS 15/04/2015 13/04/2016
Libby SMITH 27/08/2015 26/08/2016
James SAMUEL 06/11/2014 04/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Humanitární pomoc
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

245

http://www.wateraid.org/who-we-are/how-we-are-governed

 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • AUSTRÁLIE
 • JAPONSKO
 • KANADA
 • SPOJENÉ STÁTY

BOND http://www.bond.org.uk/

    Finanční údaje

03/2013  -  03/2014

< 9 999 €

73 695 000 €

8 019 000 €

0 €

Annual Report 2013 http://www.wateraid.org/who-we-are/annual-reports

1 207 000 €

Annual Report 2013 http://www.wateraid.org/who-we-are/annual-reports

6 712 000 €

0 €

100 000 €

65 676 000 €

44 550 000 €

9 273 000 €

1 193 000 €

197 000 €

1 196 000 €

74 000 €

9 193 000 €

PWC are the global external auditors for WaterAid and issued a clean unqualified audit opinion for the financial year 31st March 2014

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.