Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ITALIA NOSTRA ONLUS

Identifikačné číslo v Registri: 48638386952-82
Dátum registrácie: 15.10.2011 22:24:48

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.9.2013 22:28:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.9.2013 22:28:46


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ITALIA NOSTRA ONLUS
Skratka: ITALIA NOSTRA
Právna forma: ASSOCIATION
Internetová stránka: http://www.italianostra.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  MARCO PARINI
Funkcia: PRESIDENTE NAZIONALE

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  ROSSANA BETTINELLI
Funkcia: PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI BRESCIA

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: VIALE LIEGI  33
00198 ROMA
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 068537271
Fax: (+39) 85350596
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: In order to achieve its goals, the Association aims in particular at institutional activities such as:
a. arousing the greatest possible interest and promoting actions for the protection, preservation and enhancement of cultural heritage, of environment, of urban, rural and natural landscape, of monuments, of historical centres and of the quality of life;

b. encouraging protection law enforcement, and promoting the intervention by the public administration in order to prevent the damaging of the Italian historical, artistic and environmental heritage and to ensure its correct use and proper fruition;

c. encouraging the adjustment of the existing legislation to the fundamental principle contained in the Art, nr. 9 of the Italian Constitution, as well as to the international conventions referring to topics on the protection of the natural, historical and artistic heritage, and in particular to the directives of the European Union;

d. collaborating with the activities and the initiatives that have the same purposes in common;

e. urging into acting all that is necessary, including through tax breaks and credits incentives special terms, in order to make things easier for the maintenance of the cultural and environmental heritage and its public enjoyment;

f. urging, also through tax breaks, donations to the State of collections and property of historical, artistic and natural heritage, in order to grant its better enhancement;

g. promoting the acquisition by Italia Nostra of buildings or properties in general that contain historical, artistic, natural and environmental value, or otherwise ensuring their protection and eventually also its management according to the needs of the public interest;

h. promoting the knowledge and the enhancement of historical, artistic and natural heritage of our country through appropriate environmental education initiatives in schools, training and professional development of the teachers, as well as through training and continued education of the society as a whole;

i. promoting appropriate participation forms of the citizens and young people, in particular at the protection and enhancement of the cultural heritage of their territory;

l. performing and promoting publishing activities relating to the activities and the aims of the Association;

m. promoting the cultural education if its members, also through travelling, visits, courses and specific study fields;

n. promoting the establishment of associations federations, or otherwise the participation at the associations federations that have similar purposes, even if only partially, establishment of consortia and committees including associations or affiliations with twinning actions, whereas keeping its autonomy;

o. Generally speaking, taking any other action that may be useful for the achievement of social goals.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 14
Doplňujúce údaje: number of people (employees): 14
the 12,000 members who work for the purposes of the NGOs are spread throughout the Italian territory (211 sections that are managed by 20 regional councils).
Italia Nostra is mainly engaged with the defense of the italian cultural landscape heritage and environment.
It also manages directly a natural oasis in Sicily (Oasis Imera) and a park on the outskirts of the city of Milan (Bosco in città) for which the ONG received numerous national and international awards.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Italia Nostra does its best so that the initiatives of the Council of Europe concerning the protection of cultural heritage and landscape, such as the European Landscape Convention, signed in Florence in 2000 by almost all European countries, the Convention of Faro entered into force since June 1, 2011, etc., are applied in Italy.
The "Convenzione delle Alpi", which also joined the European Union, is supported by Italia Nostra.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 12 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Europa Nostra (NGO that has the same interests)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 2 999 050
z toho financovanie z verejných zdrojov: 175 133
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 175 133
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 2 823 917
- dary: 168 175
- členské: 331 098
attività diverse (progetti, pubblicazioni...) : 2 155 360
proventi finanziari : 169 284
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Giovanni Zenucchini