Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Halon Alternatives Research Corporation

Identifikačné číslo v Registri: 48588347961-94
Dátum registrácie: 3.2.2012 15:58:28

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.1.2014 13:41:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.1.2014 13:40:38


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Halon Alternatives Research Corporation
Skratka: HARC
Právna forma: US non-profit industry trade association
Internetová stránka: http://www.harc.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Thomas Cortina
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Thomas Cortina
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: 19th Street North Suite 1200 1001
22209 Arlington, Virginia
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+571) 3847914
Fax: (+571) 3847959
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: HARC is a non-profit trade association originally formed in 1989 to promote the development and approval of halon alternatives. HARC serves as an information clearinghouse and a focal point for cooperation between government and industry on issues of importance to special hazard fire protection. Members include alternative agent manufacturers, equipment manufacturers, distributors, recyclers, and end-users.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


None

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Verejné zdravie
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 3 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.