Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Halon Alternatives Research Corporation

Numărul de identificare din Registru: 48588347961-94
Data înscrierii: 03.02.2012 15:58:28

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.01.2014 13:41:40
Data ultimei actualizări anuale: 07.01.2014 13:40:38


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Halon Alternatives Research Corporation
Acronim: HARC
Statut juridic: US non-profit industry trade association
Site internet: http://www.harc.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Thomas Cortina
Funcţie: Executive Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Thomas Cortina
Funcţie: Executive Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: 19th Street North Suite 1200 1001
22209 Arlington, Virginia
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+571) 3847914
Număr de fax: (+571) 3847959
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: HARC is a non-profit trade association originally formed in 1989 to promote the development and approval of halon alternatives. HARC serves as an information clearinghouse and a focal point for cooperation between government and industry on issues of importance to special hazard fire protection. Members include alternative agent manufacturers, equipment manufacturers, distributors, recyclers, and end-users.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


None

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Energie
  • Mediu
  • Sănătate publică

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 3.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.