Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Halon Alternatives Research Corporation

Inschrijvingsnummer in het register 48588347961-94
Inschrijvingsdatum: 3-2-12 15:58:28

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 7-1-14 13:41:40
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 7-1-14 13:40:38


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Halon Alternatives Research Corporation
Acroniem: HARC
Rechtsvorm: US non-profit industry trade association
Website: http://www.harc.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thomas Cortina
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thomas Cortina
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor 19th Street North Suite 1200 1001
22209 Arlington, Virginia
VERENIGDE STATEN
Telefoon: (+571) 3847914
Faxnummer: (+571) 3847959
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: HARC is a non-profit trade association originally formed in 1989 to promote the development and approval of halon alternatives. HARC serves as an information clearinghouse and a focal point for cooperation between government and industry on issues of importance to special hazard fire protection. Members include alternative agent manufacturers, equipment manufacturers, distributors, recyclers, and end-users.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


None

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Energie
  • Klimaatactie
  • Milieu
  • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: 3.000 €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.