Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Halon Alternatives Research Corporation

Tunnusnumber registris: 48588347961-94
Registreerimise kuupäev: 3.02.12 15:58:28

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.01.14 13:41:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.01.14 13:40:38


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Halon Alternatives Research Corporation
Akronüüm: HARC
Õiguslik vorm: US non-profit industry trade association
Veebisait: http://www.harc.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Thomas Cortina
Ametikoht: Executive Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Thomas Cortina
Ametikoht: Executive Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1001 19th Street North Suite 1200
22209 Arlington, Virginia
AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Telefoninumber: (+571) 3847914
Faks: (+571) 3847959
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: HARC is a non-profit trade association originally formed in 1989 to promote the development and approval of halon alternatives. HARC serves as an information clearinghouse and a focal point for cooperation between government and industry on issues of importance to special hazard fire protection. Members include alternative agent manufacturers, equipment manufacturers, distributors, recyclers, and end-users.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


None

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Rahvatervis

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 3 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.