Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Protection sociale française

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 48555836360-17
Data Reġistrazzjoni: 03/08/2011 17:34:25

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/07/2014 16:32:43
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/07/2014 16:32:43


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Protection sociale française
Akronimu: REIF
Statut legali: Association
Websajt: http://www.reif-eu.org

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jean-Marie  Spaeth
Kariga: Président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  D'Haene Yannick
Kariga: délégué général

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 19 rue du pot de fer 
Paris 75005
FRANZA
Numru tat-telefon: (+0033) 1 47 42 15 40
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles:
REIF
50, rue d'Arlon
1000 Bruxelles
Tel: 0032(0)282 05 59
Mail: info@reif-eu.org

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: La REIF a pour mission d'une part, la représentation et la défense à Bruxelles des intérêts et des valeurs de la sécurité sociale française, d'autre part, l'appui au développement de l'activité européenne des organismes membres. Son champ d'activité concerne l'assurance maladie et la santé (y compris santé publique et prévention), les retraites, les questions liées à la politique familiale et à l'inclusion sociale ainsi que le financement de la sécurité sociale.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3.5
Informazzjoni Kumplimentari: permanent team of 3 persons and interns for about 5 months a year

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
fanny tissier 06/09/2014 04/09/2015
Audrey TOURNIAIRE 28/09/2013 25/09/2014
audrey TOURNIAIRE 17/09/2014 15/09/2015
Arnaud Emériau 12/10/2013 10/10/2014
Fanny tissier 01/10/2013 27/09/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


soins de santé transfrontaliers, produits de santé, personnel de santé européen, services sociaux d'intérêt général, congé de maternité, marchés publics, livre vert sur les pensions, Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté, détachement des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale,etc.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 6
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 6
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • acoss (1 Membri)
 • cnaf (1 Membri)
 • cnamts (1 Membri)
 • cnav (1 Membri)
 • en3s (1 Membri)
 • ucanss (1 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Cercle des délégués permanents français

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 270,500
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 270,500
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 270,500
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 250000  € et < 300000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.