Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Protection sociale française

Tunnistenumero rekisterissä: 48555836360-17
Rekisteröintipäivä: 3.8.2011 17:34:25

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.7.2014 16:32:43
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.7.2014 16:32:43


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Protection sociale française
Lyhenne: REIF
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.reif-eu.org

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jean-Marie  Spaeth
Tehtävä organisaatiossa: Président

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: D'Haene Yannick
Tehtävä organisaatiossa: délégué général

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue du pot de fer  19
75005 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+0033) 1 47 42 15 40
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles:
REIF
50, rue d'Arlon
1000 Bruxelles
Tel: 0032(0)282 05 59
Mail: info@reif-eu.org

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: La REIF a pour mission d'une part, la représentation et la défense à Bruxelles des intérêts et des valeurs de la sécurité sociale française, d'autre part, l'appui au développement de l'activité européenne des organismes membres. Son champ d'activité concerne l'assurance maladie et la santé (y compris santé publique et prévention), les retraites, les questions liées à la politique familiale et à l'inclusion sociale ainsi que le financement de la sécurité sociale.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3,5
Lisätietoja permanent team of 3 persons and interns for about 5 months a year

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Fanny tissier 1.10.2013 27.9.2014
Audrey TOURNIAIRE 28.9.2013 25.9.2014
Arnaud Emériau 12.10.2013 10.10.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


soins de santé transfrontaliers, produits de santé, personnel de santé européen, services sociaux d'intérêt général, congé de maternité, marchés publics, livre vert sur les pensions, Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté, détachement des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale,etc.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 6
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 6
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • acoss (1 edunvalvojaa)
 • cnaf (1 edunvalvojaa)
 • cnamts (1 edunvalvojaa)
 • cnav (1 edunvalvojaa)
 • en3s (1 edunvalvojaa)
 • ucanss (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • RANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Cercle des délégués permanents français

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 270 500
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 270 500
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 270 500
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 250000  € - < 300000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.