Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

REAL CASA DE PORTUGAL

Identifikacijska številka v Registru: 48512405429-11
Datum registracije: 06/03/2011 14:05:47

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 05/02/2015 21:18:55
Datum zadnje letne spremembe: 05/02/2015 21:18:55
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 05/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

REAL CASA DE PORTUGAL

Real Casa

ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Viale Milano, 17
36100 Vicenza
ITALIJA

(+0039) 3200639425

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Dom Rosario SAR Poidimani,duque de Bragança

Presidente e Chefe da Real Casa de Portugal

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Dom Rosario SAR Poidimani.duque de Bragança

Presidente

    Cilji in naloge

Tutto quanto previsto negli Statuti e Regolamenti
dell'Associazione.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Politiche e legislative.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Tutte le Attivita previste negli Statuti e Regolamenti
dell'Organismo.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 3  

3

1,5

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

399

 • AVSTRIJA
 • BELGIJA
 • BOLGARIJA
 • ČEŠKA
 • CIPER
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • FRANCIJA
 • GRČIJA
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADŽARSKA
 • MALTA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Finančni podatki

01/2014  -  01/2015

>= 10.000 € in < 24.999 €

19.200 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

19.200 €

10.000 €

9.200 €

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.