Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

REAL CASA DE PORTUGAL

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 48512405429-11
Data rejestracji: 06/03/2011 14:05:47

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/02/2015 21:18:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 21:18:55
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2017

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

REAL CASA DE PORTUGAL

Real Casa

ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Viale Milano, 17
36100 Vicenza
WŁOCHY

(+0039)3200639425

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Dom Rosario SAR Poidimani,duque de Bragança

Presidente e Chefe da Real Casa de Portugal

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Dom Rosario SAR Poidimani.duque de Bragança

Presidente

    Cele i zakres obowiązków

Tutto quanto previsto negli Statuti e Regolamenti
dell'Associazione.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Politiche e legislative.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tutte le Attivita previste negli Statuti e Regolamenti
dell'Organismo.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 3  

3

1,5

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • sport
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

399

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LUKSEMBURG
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SZWECJA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WĘGRY
 • WŁOCHY
 • ŁOTWA

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Dane finansowe:

01/2014  -  01/2015

10 000 €–24 999 €

19 200 €

0 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

19 200 €

10 000 €

9 200 €

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.