Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

REAL CASA DE PORTUGAL

Numer identyfikacyjny w rejestrze 48512405429-11
Data rejestracji: 11-03-06 14:05:47

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-07 10:56:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-07 10:56:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: REAL CASA DE PORTUGAL
Nazwa skrócona: Real Casa
Status prawny: ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.
Strona internetowa: http://www.royalhouseofportugal.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dom Rosario SAR Poidimani,duque de Bragança
Pełniona funkcja: Presidente e Chefe da Real Casa de Portugal

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Dom Rosario SAR Poidimani.duque de Bragança
Pełniona funkcja: Presidente

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Viale Milano  17
36100 Vicenza
WŁOCHY
Numer telefonu: (+0039) 3200639425
Numer faksu: (+0039) 04448068171
Inne dane kontaktowe: www.royalhouseofportugal.org
www.theroyalhouseofportugal.org
www.reifazdeconta.com
www.oscavaleirosazuis.org
www.museum-rhp.org
www.icavalieriazzurri.org

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Tutto quanto previsto negli Statuti e Regolamenti
dell'Associazione.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające: L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Tutte le Attivita previste negli Statuti e Regolamenti
dell'Organismo.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 396
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LUKSEMBURG
 • ŁOTWA
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające: L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 01/2013
Budżet ogólny: 35 000
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 35 000
- darowizny: 25 000
- składki członkowskie: 10 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.