Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

REAL CASA DE PORTUGAL

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 48512405429-11
Data Reġistrazzjoni: 06/03/2011 14:05:47

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/02/2014 10:56:41
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/02/2014 10:56:41


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: REAL CASA DE PORTUGAL
Akronimu: Real Casa
Statut legali: ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.
Websajt: http://www.royalhouseofportugal.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dom Rosario SAR Poidimani,duque de Bragança
Kariga: Presidente e Chefe da Real Casa de Portugal

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Dom Rosario SAR Poidimani.duque de Bragança
Kariga: Presidente

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 17 Viale Milano 
Vicenza 36100
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+0039) 3200639425
Numru tal-faks: (+0039) 04448068171
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: www.royalhouseofportugal.org
www.theroyalhouseofportugal.org
www.reifazdeconta.com
www.oscavaleirosazuis.org
www.museum-rhp.org
www.icavalieriazzurri.org

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Tutto quanto previsto negli Statuti e Regolamenti
dell'Associazione.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari: L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Tutte le Attivita previste negli Statuti e Regolamenti
dell'Organismo.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 396
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • ĊIPRU
 • FRANZA
 • ID-DANIMARKA
 • IL-BELĠJU
 • IL-BULGARIJA
 • IL-FINLANDJA
 • IL-ĠERMANJA
 • Il-GREĊJA
 • IL-LATVJA
 • IL-LITWANJA
 • IL-LUSSEMBURGU
 • IL-POLONJA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • IR-RUMANIJA
 • IS-SLOVAKKJA
 • IS-SLOVENJA
 • L-AWSTRIJA
 • L-ESTONJA
 • L-IRLANDA
 • L-ITALJA
 • L-IŻVEZJA
 • L-OLANDA
 • L-UNGERIJA
 • MALTA
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari: L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 01/2013
Baġit globali: 35,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 35,000
- donazzjonijiet: 25,000
- miżati tal-membri: 10,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.