Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

REAL CASA DE PORTUGAL

Tunnusnumber registris: 48512405429-11
Registreerimise kuupäev: 06/03/2011 14:05:47

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/02/2014 10:56:41
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/02/2014 10:56:41

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

REAL CASA DE PORTUGAL

Real Casa

ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Viale Milano, 17
36100 Vicenza
ITAALIA

(+0039) 3200639425

(+0039) 04448068171

www.royalhouseofportugal.org
www.theroyalhouseofportugal.org
www.reifazdeconta.com
www.oscavaleirosazuis.org
www.museum-rhp.org
www.icavalieriazzurri.org

    Juriidiliselt vastutav isik

Dom Rosario SAR Poidimani,duque de Bragança

Presidente e Chefe da Real Casa de Portugal

    ELi asjade eest vastutav isik

Dom Rosario SAR Poidimani.duque de Bragança

Presidente

    Eesmärgid ja ülesanded

Tutto quanto previsto negli Statuti e Regolamenti
dell'Associazione.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Tegevused

Tutte le Attivita previste negli Statuti e Regolamenti
dell'Organismo.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

5

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

396

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • MALTA
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Finantsandmed

01/2012  -  01/2013

35 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

35 000 €

25 000 €

10 000 €

< 50 000  €

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.