Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

REAL CASA DE PORTUGAL

Идентификационен номер в Регистъра: 48512405429-11
Дата на регистрация: 06/03/2011 14:05:47

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 21:18:55
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 21:18:55
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

REAL CASA DE PORTUGAL

Real Casa

ASSOCIAZIONE E SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Viale Milano, 17
36100 Vicenza
ИТАЛИЯ

(+0039) 3200639425

    Правно отговорно лице

Господин  Dom Rosario SAR Poidimani,duque de Bragança

Presidente e Chefe da Real Casa de Portugal

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Dom Rosario SAR Poidimani.duque de Bragança

Presidente

    Цели и задачи

Tutto quanto previsto negli Statuti e Regolamenti
dell'Associazione.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Politiche e legislative.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Tutte le Attivita previste negli Statuti e Regolamenti
dell'Organismo.
L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 3  

3

1,5

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

399

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Финансови данни

01/2014  -  01/2015

>= 10 000 € и < 24 999 €

19 200 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

19 200 €

10 000 €

9 200 €

L'Istituzione è registrata presso le Nazioni Unite, ONU, nella categoria delle "Organizzazioni Intergovernative".

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.