Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Groupe d'ACtion pour la Promoition Socioculturelle et l'Alphabétisation-Alliance pour La Nouvelle Energie Démocratique

Identifikationsnummer i registret: 48471728056-61
Registreringsdato: 13-02-12 14:21:20

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 21-03-14 15:38:14
Seneste årlige opdatering 21-01-14 16:41:10


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Groupe d'ACtion pour la Promoition Socioculturelle et l'Alphabétisation-Alliance pour La Nouvelle Energie Démocratique
Forkortelse: ANED-GAPSCA
Retlig form: Association internationale sans but lucratif
Websted:

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: JEAN-FRANCOIS BOF WA BOF
Stilling: PRESIDENT

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: JEAN-FRANCOIS BOF WA BOF
Stilling: PRESIDENT

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: GENERAL HENRY  136
Postboks: 66
1040 ETTERBEEK
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 23088502
Faxnummer: (+32) 233088502
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: GAPSCA-ANED pour but de valoriser les compétences et expériences de la diaspora congolaise au travers de la mise en place des projets de développement dans le domaine des NTIC, l'économie sociale, la santé et l'éducation.
Plaidoyer, faire du lobbying auprès de l'union Européenne pour avoir une autre idée un autre régard de la République Démocratique du Congo en ce qui concerne la coopération au développement, faire en sorte qu'il y est émergence d'un leadership compétent, démocrate et visionnaire, l'Etat de droit, bonne gouvernance, et le respect de droit de l'homme.
Nous faisons du lobbying pour avoir des partenaires, des investisseurs, et responsables des PME qui seront interéssés par des projets d'investissements, des créations des richesses en RDC, de la microfinance, le développement durable, etc..
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger: Le nombre des personnes qui participent aux activités relevant du registre de transparence peut être modifié en tenant compte des obligations professionnelles des responsables qui voyagent souvent en RDC

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Jean-François BOF WA BOF 25-03-14 24-03-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Lobbying auprès de la mission d'observation de l'union Européenne aux élections en Rdc du 28 Novembre 2011
Persuader certains investisseurs potentiels en RDC dans le domaine de la microfinance, et l'économie sociale
Participation aux séminaires sur la protection environnementale , et de l'exploitation de la fôret équatoriale

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forskning og teknologi
 • Humanitær bistand
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Skat
 • Transeuropæiske net  
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvikling
 • Unge

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 1.250
Antal medlemsorganisationer 1
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
 • UNION DES ONG DE DEVELLOPEMENT DU CONGO (276 Medlemmer)
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • NEDERLANDENE
 • SVERIGE
 • TYSKLAND

 • CONGO, DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK
Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
A travers l' Association Internationale sans but lucratif de droit belge (aisbl) le GAPSCA : GROUPE D’ACTION POUR LA PROMOTION SOCIOCULTURELLE ET l’ALPHABETISATION nous sommes membres de l’UNONGD de la RDC affiliée au CIAS : CONSEIL INTERNATIONAL D’ACTION SOCIALE qui a son siège au PAYS-BAS en HOLLANDE
EGALEMENT PARTENAIRE DE LA CELLULE D’ECONOMIE SOCIALE (SPF) EN BELGIQUE

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 69.000
heraf offentlig finansiering: 32.000
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 25.000
- fra lokale/regionale kilder: 7.000
anden finansiering: 37.000
- tilskud: 14.000
- medlemsbidrag: 19.000
divers : 500
vente des certains biens : 3.500
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Noussommes en attente des plusieurs réponses en rapport avec les subsides demandées auprès des institutions internationales

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
je précise avoir souscrit au code de conduite suivant