Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

GasTerra

Идентификационен номер в Регистъра: 48395175526-25
Дата на регистрация: 21/03/2011 09:55:16

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/03/2015 16:32:49
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/03/2015 16:32:49
Следваща актуализация най-късно до: 30/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

GasTerra

B.V.

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Stationsweg, 1
Пощенска кутия: 477
9700AL Groningen
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 503648684

    Правно отговорно лице

Господин  Warner ten Kate

Public Affairs Advisor

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Anne Braaksma

Public Affairs Advisor

    Цели и задачи

Corporate Statement
GasTerra handelt in aardgas. De onderneming is werkzaam in de Europese energiemarkt en levert een belangrijk bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. Vanuit een klantgerichte houding streeft GasTerra naar duurzame relaties met marktpartijen en naar marktconforme verkoopovereenkomsten. Daarbij zorgen de sterke inkooppositie en meer dan 40 jaar ervaring met het in- en verkopen van aardgas voor een solide basis.
GasTerra vindt het belangrijk dat de winstfactor in balans is met maatschappelijke en ecologische belangen. Dit vormt het fundament voor de strategie en acties binnen GasTerra. De economische waarde en het maatschappelijk belang van aardgas als energiebron geven GasTerra een belangrijke rol in de benutting van de binnenlandse gasvoorraad. GasTerra heeft in dit kader een wettelijke publieke taak om uitvoering te geven aan het kleineveldenbeleid, dat erop gericht is de productie van Nederlands aardgas uit de kleinere gasvelden te bevorderen. GasTerra bevordert een veilige en doelmatige inzet van aardgas en is actief in de ontwikkeling van schone en zuinige gastoepassingen. GasTerra onderkent het grote belang van het transitietraject naar een duurzame energievoorziening en initieert projecten in dit kader.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Energiebeleid, Leveringszekerheid richtlijnen voor de energiemarkt, Klimaatbeleid, Netcode ontwikkeling voor de Gasmarkt, Financiële regulering


 

Не

Не

Не

Не

Не

De belangenbehartigingsactiviteiten van GasTerra richten zich op de ondersteuning van het Corporate Statement.(zie doelstellingen en taken)

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 4   50%: 1  

5

4,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Действия в областта на климата
  • Енергетика
  • Околна среда

    Членство

GasTerra is o.a. lid van de organisaties:
- Vereniging Energie Nederland
- Eurogas
- EFET
- EASEE-Gas

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.