Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV)

Identifikační číslo v rejstříku: 4824532206-80
Datum registrace: 17/07/2008 17:44:05

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 14/03/2015 18:57:13
Datum poslední roční aktualizace je: 14/03/2015 18:57:13
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 14/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV)

CCV e.V.

Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Zimmerstraße 67
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49) 3020613280

    Osoba s právní odpovědností

pan  Manfred Stockmann

Präsident

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Manfred Stockmann

Präsident

    Cíle a úkoly

Über den Call Center Verband Deutschland e.V.:
Der Call Center Verband Deutschland e.V., gelistet beim Deutschen Bundestag, ist Repräsentant der Callcenter Wirtschaft in Deutschland. Im Fokus des Handelns steht die Vertretung der Branche gegenüber Medien, Multiplikatoren und Politik. Darüber hinaus bietet der CCV die ideale Plattform für fachspezifischen Informationsaustausch sowie ein umfangreiches Netzwerk für beste Branchenkontakte. Zu den Mitgliedern zählen führende Unternehmen aus den Bereichen Handel, Banken und Versicherungen sowie aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor. Neben großen Service Callcentern sind auch zahlreiche Unternehmen mit eigenen Inhouse Callcentern und Hersteller von Telekommunikationssystemen vertreten.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU-Arbeitszeitrichtlinie


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Datenschutzgrundverordnung

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Mitglied beim europäischen Dachverband ECCCO European Confederation of Contact Centre Organisations, EU-Normungsverfahren

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.