Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Performing Arts Employers Associations League Europe

Identifikačné číslo v Registri: 4817795559-48
Dátum registrácie: 27/10/2008 17:28:11

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/02/2015 16:52:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/02/2015 16:52:08
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Performing Arts Employers Associations League Europe

PEARLE*

international not-for-profit association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Square Sainctelette, 19
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 2 203 62 96

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Liesbeth Dejonghe

Secretary

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Anita Debaere

Director

    Ciele a poslanie

PEARLE*-Live Performance Europe is the European sector federation of Live Performance organisations: it represents through its members associations more than 5,000 theatres, theatre production companies, orchestras and music ensembles, opera houses, ballet and dance companies, festivals, and other organisations within the performing arts sector across Europe. Its objects are: the exchange of information, experiences and ideas of common interest to members working in the Performing Arts sector; the obtaining of information concerning all European issues relating to members’ interests; facilitating collective decisions in areas of common interest; expressing Pearle*’s views in discussions with bodies whose activities are relevant to Pearle*; lobbying in accordance with collective decisions reached by the members’ representatives to
EU and other authorities; carrying out all activities connected with the above mentioned activities.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

visa package
copyright
employment


 

Nie

Nie

Expert group on cross-border taxation

Nie

Nie

The main sectors where Pearle*'s actions are focusing on are:
- Culture & education
- Employment and Social Affairs
- Taxation and VAT
- Intellectual Property/Copyright affairs
- Consumer protection
- Health & Safety
- Trade
- Entreprise
- Radio spectrum
- Mobility for cultural workers
- Visas
- State aid
- public services
- Environment (& CITES)
- Other issues discussed within the European sectoral social dialogue committee 'live performance'

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Silke Lalvani 21/08/2014 12/08/2015
Anita Debaere 09/07/2014 07/07/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

www.pearle.ws

PEARLE*:
- has an observer status with WIPO (World Intellectual Property Organisation;
- is member of EEN (European Employers’ Network) facilitated by Businesseurope (the Confederation of European Business);
- is registered as an employers’ organisation by ILO (International Labour Office) with observer status at the International Labour Conference;
- is a partner of the European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Live Performance’ together with European Arts & Entertainment Alliance (EAEA), representing FIM (International Federation of Musicians), FIA (International Federation of Actors) and UNI-MEI (Media Arts and Entertainment International).
- is a founding member of Culture Action Europe(the European Forum for the Arts and Heritage)
- is a member of CUP (Copyright Users Platform)
- is a member of EFSC (European Forum for Spectrum Coexistence)
- registered as civil society stakeholder with DG Trade
- participates to the civil society platforms ‘Access to Culture’ and ‘Cultural and Creative Industries’set up at the initiative of the European Commission, DG Culture
- registered on the reserve list of the platform for Good Tax Governance facilitated by DG Taxud

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.