Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Performing Arts Employers Associations League Europe

Identifikavimo numeris Registre: 4817795559-48
Registracijos data: 27/10/2008 17:28:11

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/02/2015 16:52:08
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/02/2015 16:52:08
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Performing Arts Employers Associations League Europe

PEARLE*

international not-for-profit association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Square Sainctelette, 19
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 203 62 96

    Teisiškai atsakingas asmuo

Liesbeth Dejonghe

Secretary

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Anita Debaere

Director

    Tikslai ir uždaviniai

PEARLE*-Live Performance Europe is the European sector federation of Live Performance organisations: it represents through its members associations more than 5,000 theatres, theatre production companies, orchestras and music ensembles, opera houses, ballet and dance companies, festivals, and other organisations within the performing arts sector across Europe. Its objects are: the exchange of information, experiences and ideas of common interest to members working in the Performing Arts sector; the obtaining of information concerning all European issues relating to members’ interests; facilitating collective decisions in areas of common interest; expressing Pearle*’s views in discussions with bodies whose activities are relevant to Pearle*; lobbying in accordance with collective decisions reached by the members’ representatives to
EU and other authorities; carrying out all activities connected with the above mentioned activities.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

visa package
copyright
employment


 

Non

Non

Expert group on cross-border taxation

Non

Non

The main sectors where Pearle*'s actions are focusing on are:
- Culture & education
- Employment and Social Affairs
- Taxation and VAT
- Intellectual Property/Copyright affairs
- Consumer protection
- Health & Safety
- Trade
- Entreprise
- Radio spectrum
- Mobility for cultural workers
- Visas
- State aid
- public services
- Environment (& CITES)
- Other issues discussed within the European sectoral social dialogue committee 'live performance'

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Anita DEBAERE 07/10/2015 05/10/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.pearle.ws

PEARLE*:
- has an observer status with WIPO (World Intellectual Property Organisation;
- is member of EEN (European Employers’ Network) facilitated by Businesseurope (the Confederation of European Business);
- is registered as an employers’ organisation by ILO (International Labour Office) with observer status at the International Labour Conference;
- is a partner of the European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Live Performance’ together with European Arts & Entertainment Alliance (EAEA), representing FIM (International Federation of Musicians), FIA (International Federation of Actors) and UNI-MEI (Media Arts and Entertainment International).
- is a founding member of Culture Action Europe(the European Forum for the Arts and Heritage)
- is a member of CUP (Copyright Users Platform)
- is a member of EFSC (European Forum for Spectrum Coexistence)
- registered as civil society stakeholder with DG Trade
- participates to the civil society platforms ‘Access to Culture’ and ‘Cultural and Creative Industries’set up at the initiative of the European Commission, DG Culture
- registered on the reserve list of the platform for Good Tax Governance facilitated by DG Taxud

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.