Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Performing Arts Employers Associations League Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 4817795559-48
Datum registrace: 27/10/2008 17:28:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/02/2015 16:52:08
Datum poslední roční aktualizace je: 27/02/2015 16:52:08
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Performing Arts Employers Associations League Europe

PEARLE*

international not-for-profit association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Square Sainctelette, 19
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 2 203 62 96

    Osoba s právní odpovědností

paní  Liesbeth Dejonghe

Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Anita Debaere

Director

    Cíle a úkoly

PEARLE*-Live Performance Europe is the European sector federation of Live Performance organisations: it represents through its members associations more than 5,000 theatres, theatre production companies, orchestras and music ensembles, opera houses, ballet and dance companies, festivals, and other organisations within the performing arts sector across Europe. Its objects are: the exchange of information, experiences and ideas of common interest to members working in the Performing Arts sector; the obtaining of information concerning all European issues relating to members’ interests; facilitating collective decisions in areas of common interest; expressing Pearle*’s views in discussions with bodies whose activities are relevant to Pearle*; lobbying in accordance with collective decisions reached by the members’ representatives to
EU and other authorities; carrying out all activities connected with the above mentioned activities.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

visa package
copyright
employment


 

Ne

Ne

Expert group on cross-border taxation

Ne

Ne

The main sectors where Pearle*'s actions are focusing on are:
- Culture & education
- Employment and Social Affairs
- Taxation and VAT
- Intellectual Property/Copyright affairs
- Consumer protection
- Health & Safety
- Trade
- Entreprise
- Radio spectrum
- Mobility for cultural workers
- Visas
- State aid
- public services
- Environment (& CITES)
- Other issues discussed within the European sectoral social dialogue committee 'live performance'

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Silke Lalvani 21/08/2014 12/08/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

www.pearle.ws

PEARLE*:
- has an observer status with WIPO (World Intellectual Property Organisation;
- is member of EEN (European Employers’ Network) facilitated by Businesseurope (the Confederation of European Business);
- is registered as an employers’ organisation by ILO (International Labour Office) with observer status at the International Labour Conference;
- is a partner of the European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Live Performance’ together with European Arts & Entertainment Alliance (EAEA), representing FIM (International Federation of Musicians), FIA (International Federation of Actors) and UNI-MEI (Media Arts and Entertainment International).
- is a founding member of Culture Action Europe(the European Forum for the Arts and Heritage)
- is a member of CUP (Copyright Users Platform)
- is a member of EFSC (European Forum for Spectrum Coexistence)
- registered as civil society stakeholder with DG Trade
- participates to the civil society platforms ‘Access to Culture’ and ‘Cultural and Creative Industries’set up at the initiative of the European Commission, DG Culture
- registered on the reserve list of the platform for Good Tax Governance facilitated by DG Taxud

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.