Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Performing Arts Employers Associations League Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 4817795559-48
Дата на регистрация: 27/10/2008 17:28:11

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/02/2015 16:52:08
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/02/2015 16:52:08
Следваща актуализация най-късно до: 27/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Performing Arts Employers Associations League Europe

PEARLE*

international not-for-profit association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Square Sainctelette, 19
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2 203 62 96

    Правно отговорно лице

Госпожа  Liesbeth Dejonghe

Secretary

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Anita Debaere

Director

    Цели и задачи

PEARLE*-Live Performance Europe is the European sector federation of Live Performance organisations: it represents through its members associations more than 5,000 theatres, theatre production companies, orchestras and music ensembles, opera houses, ballet and dance companies, festivals, and other organisations within the performing arts sector across Europe. Its objects are: the exchange of information, experiences and ideas of common interest to members working in the Performing Arts sector; the obtaining of information concerning all European issues relating to members’ interests; facilitating collective decisions in areas of common interest; expressing Pearle*’s views in discussions with bodies whose activities are relevant to Pearle*; lobbying in accordance with collective decisions reached by the members’ representatives to
EU and other authorities; carrying out all activities connected with the above mentioned activities.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

visa package
copyright
employment


 

Не

Не

Expert group on cross-border taxation

Не

Не

The main sectors where Pearle*'s actions are focusing on are:
- Culture & education
- Employment and Social Affairs
- Taxation and VAT
- Intellectual Property/Copyright affairs
- Consumer protection
- Health & Safety
- Trade
- Entreprise
- Radio spectrum
- Mobility for cultural workers
- Visas
- State aid
- public services
- Environment (& CITES)
- Other issues discussed within the European sectoral social dialogue committee 'live performance'

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Silke Lalvani 21/08/2014 12/08/2015
Anita Debaere 09/07/2014 07/07/2015

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

www.pearle.ws

PEARLE*:
- has an observer status with WIPO (World Intellectual Property Organisation;
- is member of EEN (European Employers’ Network) facilitated by Businesseurope (the Confederation of European Business);
- is registered as an employers’ organisation by ILO (International Labour Office) with observer status at the International Labour Conference;
- is a partner of the European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Live Performance’ together with European Arts & Entertainment Alliance (EAEA), representing FIM (International Federation of Musicians), FIA (International Federation of Actors) and UNI-MEI (Media Arts and Entertainment International).
- is a founding member of Culture Action Europe(the European Forum for the Arts and Heritage)
- is a member of CUP (Copyright Users Platform)
- is a member of EFSC (European Forum for Spectrum Coexistence)
- registered as civil society stakeholder with DG Trade
- participates to the civil society platforms ‘Access to Culture’ and ‘Cultural and Creative Industries’set up at the initiative of the European Commission, DG Culture
- registered on the reserve list of the platform for Good Tax Governance facilitated by DG Taxud

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.