Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Syndicat National des Labels Avicoles de France

Identifikavimo numeris Registre: 4815969728-48
Registracijos data: 08.12.4 16.52.51

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.11.7 11.28.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.11.7 11.28.33


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Syndicat National des Labels Avicoles de France
Akronimas: SYNALAF
Teisinis statusas: syndicat professionnel
Svetainė: http://www.synalaf.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Eric CACHAN
Pareigos: Président

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marie GUYOT
Pareigos: Directrice

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: rue du Faubourg Poissonnière  7
75009 PARIS
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 0182730699
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Le SYNALAF a pour objet :
- La défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents ;
- La recherche et la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de favoriser ou de promouvoir l’activité de ses adhérents ;
- La représentation de ses adhérents auprès des instances professionnelles et des Pouvoirs Publics ;
- La collaboration avec tous les organismes ou organisations à vocation agricole, avicole ou représentatives de filières, ainsi que tous ceux dont le but est d’améliorer la qualité ou de promouvoir son extension ;
- L’adhésion éventuelle à ces organismes en tant que structure fédérative de l'ensemble de la filière avicole et cunicole sous label;
- La mise à disposition de ses membres de toutes études, statistiques, etc ..., pour leur permettre une meilleure organisation et maîtrise du marché des produits avicoles sous label ;
- et en général, l'accomplissement de tous actes et l'exercice de toutes activités auxquelles la loi autorise les Syndicats professionnels.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


DG Agri :
- règlements normes de commercialisation volailles et oeufs,
- OCM unique
- politique qualité, AOP/IGP/STG/Agriculture biologique

DG Sanco :
- santé animale
- bien-être animal
- hygiène, étiquetage et sécurité

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Maisto sauga
  • Vartotojai
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
le Synalaf est membre de :
- FedeLIS : Fédération Label Rouge,IG et STG
- l'Association Européenne de Volailles Rurales (ERPA - European Rural Poultry Association)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.