Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Syndicat National des Labels Avicoles de France

Identifikationsnummer i registret: 4815969728-48
Registreringsdato: 04-12-08 16:52:51

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 07-11-14 11:28:33
Seneste årlige opdatering 07-11-14 11:28:33


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Syndicat National des Labels Avicoles de France
Forkortelse: SYNALAF
Retlig form: syndicat professionnel
Websted: http://www.synalaf.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Eric CACHAN
Stilling: Président

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Marie GUYOT
Stilling: Directrice

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue du Faubourg Poissonnière  7
75009 PARIS
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 0182730699
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Le SYNALAF a pour objet :
- La défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents ;
- La recherche et la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de favoriser ou de promouvoir l’activité de ses adhérents ;
- La représentation de ses adhérents auprès des instances professionnelles et des Pouvoirs Publics ;
- La collaboration avec tous les organismes ou organisations à vocation agricole, avicole ou représentatives de filières, ainsi que tous ceux dont le but est d’améliorer la qualité ou de promouvoir son extension ;
- L’adhésion éventuelle à ces organismes en tant que structure fédérative de l'ensemble de la filière avicole et cunicole sous label;
- La mise à disposition de ses membres de toutes études, statistiques, etc ..., pour leur permettre une meilleure organisation et maîtrise du marché des produits avicoles sous label ;
- et en général, l'accomplissement de tous actes et l'exercice de toutes activités auxquelles la loi autorise les Syndicats professionnels.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan
  • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


DG Agri :
- règlements normes de commercialisation volailles et oeufs,
- OCM unique
- politique qualité, AOP/IGP/STG/Agriculture biologique

DG Sanco :
- santé animale
- bien-être animal
- hygiène, étiquetage et sécurité

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Forbrugere
  • Fødevaresikkerhed
  • Landbrug og udvikling af landdistrikter

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
le Synalaf est membre de :
- FedeLIS : Fédération Label Rouge,IG et STG
- l'Association Européenne de Volailles Rurales (ERPA - European Rural Poultry Association)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.