Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Syndicat National des Labels Avicoles de France

Identifikationsnummer i registret: 4815969728-48
Registreringsdato: 04/12/2008 16:52:51

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 27/02/2015 11:09:58
Seneste årlige opdatering: 27/02/2015 11:09:58
Næste ajourføring skal senest ske den: 27/02/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Syndicat National des Labels Avicoles de France

SYNALAF

syndicat professionnel

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

rue du Faubourg Poissonnière, 7
75009 PARIS
FRANKRIG

(+33) 0182730699

    Juridisk ansvarlig

Eric CACHAN

Président

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Marie GUYOT

Directrice

    Mål og opgaver

Le SYNALAF a pour objet :
- La défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents ;
- La recherche et la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de favoriser ou de promouvoir l’activité de ses adhérents ;
- La représentation de ses adhérents auprès des instances professionnelles et des Pouvoirs Publics ;
- La collaboration avec tous les organismes ou organisations à vocation agricole, avicole ou représentatives de filières, ainsi que tous ceux dont le but est d’améliorer la qualité ou de promouvoir son extension ;
- L’adhésion éventuelle à ces organismes en tant que structure fédérative de l'ensemble de la filière avicole et cunicole sous label;
- La mise à disposition de ses membres de toutes études, statistiques, etc ..., pour leur permettre une meilleure organisation et maîtrise du marché des produits avicoles sous label ;
- et en général, l'accomplissement de tous actes et l'exercice de toutes activités auxquelles la loi autorise les Syndicats professionnels.

  • europæisk plan
  • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Suivi de la réglementation européenne en volailles/oeufs/qualité/sanitaire/hygiène/santé animale/bien-être animal/agriculture biologique


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

DG Agri :
- règlements normes de commercialisation volailles et oeufs,
- OCM unique
- politique qualité, AOP/IGP/STG/Agriculture biologique

DG Santé:
- santé animale
- bien-être animal
- hygiène, étiquetage et sécurité

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

50%: 1  

1

0,5

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Forbrugere
  • Fødevaresikkerhed
  • Landbrug og udvikling af landdistrikter

    Medlemskab og tilhørsforhold

http://www.volaillelabelrouge.com/fr/les-contacter/

http://www.volaillesoeufsbio.com/fr/les-contacter/

le Synalaf est membre de :
- FedeLIS : Fédération Label Rouge,IG et STG
- l'Association Européenne de Volailles Rurales (ERPA - European Rural Poultry Association)

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

< 9.999  

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.